REGION. Konkurs na „Najciekawszą kronikę wiejską 2015”

MGLA5To propozycja dla dolnośląskich organizacji, które prowadzą dokumentację kronikarską na terenach wiejskich, a takich na naszym terenie nie brakuje. Organizatorem szóstej już edycji tego konkursu są Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. 

„Celem konkursu jest promowanie działalności społeczno – gospodarczej i kulturalnej, popularyzowanie dokumentowania kronikarskiego działań podejmowanych przez organizacje, rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczych oraz kształtowanie poczucia przynależności do lokalnych społeczności” – czytamy w informacji przekazanej przez organizatorów.

Karty zgłoszenia oraz regulaminu konkursu znajdują się na stronie internetowej: www.dodr.pl oraz w Powiatowych Zespołach Doradców. Termin nadsyłania materiałów mija 15 lutego (adres: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, ul. Zwycięska 8, 53 – 033 Wrocław – z dopiskiem „Konkurs na Najciekawszą kronikę wiejską 2015”). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 19 marca podczas konferencji wojewódzkiej „Rola liderów w społeczności wiejskiej” (AGRO Obiekt Hotelowy DODR we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 4).

Szczegółowych informacji udziela Izabela Michniewicz, izabela.michniewicz@dodr.pl, tel. 71 339 80 21 wew. 152.

UR

Dodaj komentarz