Reanimacja ul. Narutowicza już wkrótce

Jawor_NarutowiczaGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na dokończenie remontu jaworskiego odcinka drogi krajowej nr 3. Wykonawca inwestycji ma zostać wyłoniony w połowie kwietnia i przeprowadzić modernizację do jesieni tego roku.

O ten remont wielokrotnie zabiegali mieszkańcy Jawora, władze samorządowe oraz przedstawiciele Ruchu Obywatelskiego „Reanimacja”. Obecny stan drogi krajowej praktycznie nie pozwala na bezpieczne poruszanie się nią.

Stan nawierzchni odcinka drogi krajowej nr 3 przebiegającej przez centrum Jawora pogarsza się z roku na rok. W 2015 roku zarządca drogi wykonał remont odcinka od zjazdu przy sklepie „Intermarché” do skrzyżowania z ul. Limanowskiego. Pojawiły się nowe chodniki, nawierzchnia i oświetlenie. Po wielomiesięcznych uzgodnieniach gestorów sieci, teraz przyszedł już czas na dokończenie remontu już całego odcinka. Prace mają być przeprowadzone na długości 1426 metrów, od mostu na Nysie Szalonej w kierunku ul. Narutowicza. Co więcej, w ramach remontu drogi gmina Jawor dokona wymiany sieci wodociągowej, a firma Tauron – sieci elektroenergetycznej.

Remont tej drogi był jedną z bardziej wyczekiwanych inwestycji w Jaworze. Duży udział w lobbowaniu na jej rzecz mieli przedstawiciele Jaworskiego Ruchu Obywatelskiego „Reanimacja”, czyli mieszkańcy domów przy ul. Narutowicza. – Wywołałem ten pomysł, gdy ruszyła budowa trasy S3. Droga krajowa zostanie przekazana nowemu zarządcy, więc warto, aby Generalna Dyrekcja dokonała remontu i przekazała ją w dobrym stanie. W chwili obecnej stan tej drogi jest tragiczny, w szczególności na odcinku ul. Narutowicza – najbardziej zdewastowanej i rozjeżdżonej, bez sprawnego systemu odprowadzania wód opadowych. W 2015 roku udało się wyremontować dwa odcinki drogi. Cieszę się, że dzięki naszym działaniom, we współpracy z władzami samorządowymi, GDDKiA zarezerwowała środki na dokończenie remontu – mówi Jan Gawroński, szef Ruchu Obywatelskiego „Reanimacja”.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przewidziała tu cztery etapy prac remontowych, które obejmą naprawę nawierzchni i poboczy oraz wykonanie oznakowania poziomego.

Dodaj komentarz