RADWANICE. Odnowią centrum Jakubowa

Jakubow_szlak1Gmina Radwanice podpisała umowę z samorządem województwa dolnośląskiego na dofinansowanie zagospodarowania centrum Jakubowa. Prace będą kosztować ponad 170 tys. zł. Ich wykonawca ma być wybrany w sierpniu. 

– Zakres robót obejmuje uporządkowanie terenu zabytkowego parku, wykonanie dróg i ścieżek, zabezpieczenie ruin zamku, co przyczyni się do poprawy warunków wypoczynku i rekreacji mieszkańców – informuje Paulina Bylińska z Urzędu Gminy Radwanice.
Inwestycja będzie kosztować ponad 170 tys. zł, z czego 112.590 zł to fundusze unijne pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które pozyskano za pośrednictwem LGD Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”.

Obecnie Jakubów słynie m.in. ze szlaku św. Jakuba oraz sanktuarium pw. św. Jakuba Apostoła (na zdj.). Pierwotną świątynię wybudowano w 991 roku w miejscu, gdzie poganie składali ofiary swoim bożkom. Obok powstała wieża, która miała charakter obronny. W 1504 roku rozebrano ją do połowy, a na to miejsce w 1505 roku zbudowano drewnianą kopułę, w której umieszczono dzwon z napisem po łacinie „O królu chwały, przybądź z pokojem – 1506”. Dzwon ten znajduje się do dzisiaj w nowej wieży zbudowanej w 1877 roku i jest jednym z najstarszych w Polsce. W 1571 roku kościół przeszedł w ręce ewangelików. Do katolików powrócił w 1654 r. Poniżej świątynnego wzgórza znajduje się rezerwat „Buczyna Jakubowska” ze słynnym już w XII i XIII wieku źródełkiem św. Jakuba, do którego przybywali pielgrzymi ze Śląska, Czech, Moraw i Francji. Woda, która ma ponoć właściwości lecznicze, bije tam do dziś. W XVI wieku w Jakubowie wzniesiono dwór dla rodziny von Unwürde. Potem przebudowano go dla rodu von Kreckwitz, a około 1850 roku – dla rodziny von Richter. Do zakończenia II wojny światowej było jeszcze kilku właścicieli. W lutym 1945 roku, w czasie ofensywy wojsk radzieckich, pałac został splądrowany i spalony. We wsi by jeszcze zamek wzniesiony na miejscu wczesnośredniowiecznego grodziska z inicjatywy rycerskiego rodu Rechenbergów. Rozebrano go w 1887 roku. (źródło: UG Radwanice).

UR/FOT. URSZULA ROMANIUK

 

Dodaj komentarz