Pytają głogowian o zdrowie

Ankietę dotyczącą zdrowia i oczekiwań w tym zakresie głogowianie mogą wypełnić na dwa sposoby: drogą elektroniczną lub w formie papierowej – w Biurze Obsługi Mieszkańca w ratuszu oraz w Galerii Glogovia.

– Kolejnym krokiem będzie diagnoza sytuacji demograficznej i epidemiologicznej na podstawie zebranych danych ankietowych, informacji statystycznych z GUS i NFZ oraz od innych podmiotów w zakresie zachorowalności z powodu najważniejszych chorób, umieralności i przyczyn zgonów – informują urzędnicy. – Ankieta jest anonimowa, dlatego prosimy o szczere odpowiedzi. Wyniki badań wskażą nam kierunek wdrożenia dalszych działań prozdrowotnych w Głogowie.

Ponadto, przeprowadzona zostanie analiza porównawcza stanu zdrowia mieszkańców powiatu głogowskiego i innych wybranych powiatów, na podstawie wskaźników umieralności.

Fot. UR

Dodaj komentarz

*

code