Ptasia grypa w naszym regionie!

W Strupicach koło Chojnowa potwierdzono ognisko ptasiej grypy H5N8.  Na terenie sołectwa zostały zamontowane maty dezynfekcyjne na drogach dojazdowych do miejscowości, a niektóre z mniej uczęszczanych dróg zostały zablokowane. To pierwszy przypadek ptasiej grypy na Dolnym Śląsku. Urząd Gminy Chojnów informuje o zaleceniach dla hodowców drobiu w gospodarstwach domowych.

O podejrzeniu wirusa (który nie jest groźny dla ludzi) informował już w piątek wójt gminy Chojnów Andrzej Pyrz. W związku z tym wydano stosowne zalecenia.

Hodowcy drobiu powinni zachować szczególną ostrożności i stosować odpowiednie środki bioasekuracji, minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków, w tym m.in. zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich zwierząt, nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których zwierzęta są utrzymywane oraz stosować odzież i obuwie ochronne w gospodarstwie, a po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce w wodzie z mydłem. Należy także stosować maty dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

– Wszystkie niepokojące objawy zaobserwowane u własnego drobiu należy niezwłocznie zgłosić do lekarza weterynarii, wójta, burmistrza, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Legnicy – informuje Urząd Gminy Chojnów.

Ptasia grypa to choroba wirusowa, stwarzająca zagrożenie przede wszystkim dla ptaków – zarówno dzikich, wolno żyjących, jak i dla drobiu hodowanego przez ludzi.

To pierwszy przypadek ptasiej grypy w województwie dolnośląskim. W całej Polsce jest już kilkanaście ognisk wirusa H5N8. Najwięcej przypadków odnotowano na Lubelszczyźnie.

Występowanie wirusa ptasiej grypy wykryto w Polsce, na Węgrzech i Słowacji. Ale to nasz rynek najmocniej odczuje skutki H5N8, bo Polska jest największym producentem drobiu w Europie.

Na sytuację w naszym kraju reagują inne i wprowadzają zakaz importu drobiu znad Wisły. Niektóre państwa rezygnują z drobiu nie tylko ze skażonych rejonów, ale i z całej Polski. Obostrzenia dotyczą nie tylko mięsa, lecz także m.in. jaj, piór, puchu i pasz.

Co robić, by uniknąć zakażenia?

  • nie należy spożywać mięsa i jaj nie poddanych obróbce cieplnej w temperaturze minimum 70 stopni Celsjusza
  • należy myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i hodowlanym i dopilnować, aby robiły to także dzieci
  • należy myć dokładnie z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym drobiem (np. deski, noże, talerze) należy pamiętać, że zamrożenie mięsa drobiowego nie niszczy wirusa grypy i uważać, aby surowe mięso drobiowe nie miało styczności z innymi produktami żywnościowymi
  • Główny Inspektorat Sanitarny zaleca też wykonanie szczepienia ochronnego przeciwko grypie sezonowej przed sezonem grypowym lub w jego trakcie, co zminimalizuje ryzyko zakażenia się wirusami grypy i uchroni przed wystąpieniem powikłań choroby

Dodaj komentarz