Przyjaźń trwa już dwie dekady

Dokładnie dziś, 14 lutego, mija 20 lat od chwili, gdy Legnica i czeskie Blansko zawarły umowę o partnerstwie. Początki współpracy sięgają czasów, gdy nadkaczawskim miastem rządził jeszcze prezydent Ryszard Kurek. Co dotychczas udało się osiągnąć obu stronom?

– W ciągu dwóch dekad dzięki zaangażowaniu mieszkańców naszych miast zbudowaliśmy i rozwinęliśmy współpracę w wielu dziedzinach. Zaprzyjaźniliśmy i poznaliśmy się. Jesteśmy partnerami – podsumowuje dziś Tadeusz Krzakowski, gospodarz Legnicy.

By poznać początki tej współpracy, trzeba cofnąć się do 2000 roku, gdy podpisy pod deklaracją partnerstwa złożyli: ówczesny prezydent Legnicy Ryszard Kurek i starosta Blanska Vera Vachowa. Wydarzenie zbiegło się z uroczystością 95-lecia nadania Blansku praw miejskich. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele wcześniejszych partnerów czeskiego miasta: holenderskiego Gravenzande, austriackiego Mürzzuschlag i włoskiego Scandiano.

– Legniczanie i blanszczanie zobowiązali się w deklaracji do „stworzenia możliwości dla wszechstronnych i bezpośrednich kontaktów między mieszkańcami, zwłaszcza między młodzieżą w celu lepszego wzajemnego poznania się oraz wymiany myśli, poglądów i informacji.” Uznano, że współpraca koncentrować się będzie na szkolnictwie, kulturze, pomocy społecznej, sporcie, ochronie środowiska, turystyce, wymianie doświadczeń służb samorządowych i współpracy gospodarczej między zainteresowanymi przedsiębiorstwami – wylicza Arkadiusz Rodak, rzecznik prasowy prezydenta Legnicy.

Przykłady owocnej współpracy? Choćby sportowa rywalizacji młodzieży czy wzajemna organizacja Dni Blanska w Legnicy oraz Dni Legnicy za czeską granicą.

– Do legnickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego na wspólną naukę i praktyki zawodowe przyjeżdżali czescy uczniowie. Legnickie klubu sportowe i instytucje kultury prowadzą wymiany z ich odpowiednikami w Blansku. Doświadczeniami dzielą się służby mundurowe. Licealiści z V LO nakręcili film o Blansku. Powstał partnerski program współpracy środowisk senioralnych. Uczniowie naszych szkół podstawowych uczestniczyli na zaproszenia partnerów w letnich międzynarodowych obozach – mówi Rodak.

20-lecie partnerstwa nie obędzie się bez oficjalnych uroczystości. Jubileusz będzie świętowany zarówno nad Kaczawą, jak i w Blansku. Obchody zaplanowano już na jesień br.

Dodaj komentarz