Przełom w gminie i dobry kierunek na przyszłość

Dzięki dofinansowaniu, jakie pozyskano ze środków unijnych, z terenu gminy znikają szkodliwe piece węglowe. Z dotacji na wymianę źródła ciepław całej gminie skorzystało ponad sto osób. Pilotażowy projekt to duży krok w stronę ekologii miasta położonego na terenie Doliny Odry, a także korzyść dla zdrowia mieszkańców gminy. Beneficjenci pierwszej edycji  podpisali już umowy, zapewniające znaczny zwrot kosztów ekologicznych inwestycji.

W projekcie, na zasadach partnerstwa, w ramach którego pozyskano środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, wzięło udział łącznie pięć samorządów. Liderem tego przedsięwzięcia jest Gmina Ścinawa.  Pilotażowa edycja programu, który zapewnia znaczny zwrot kosztów poniesionych na zastąpienie pieca węglowego ekologicznym źródłem ciepła. cieszyła się sporym zainteresowaniem mieszkańców.

Więcej szczegółów w materiale video:

 

 

Dodaj komentarz

*

code