Pozbędą się szczurów

Systematycznie, dwa razy do roku, na wiosnę i jesienią, miasto pozbywa się niepowołanych mieszkańców… gryzoni. Kolejna akcja trucia szczurów w Lubinie odbędzie się w tym tygodniu.

Deratyzacja potrwa dwa dni – 15 i 16 października. Akcja zostanie przeprowadzona przez Firmę Usługową Sypień z Goli. Szczególną uwagę pracownicy firmy zwrócą na studnie, rowy, kanały i sieć kanalizacji deszczowej. Pracę rozpoczną do Zalesia i Przylesia. Później zajmą się centrum miasta, Małomicami oraz Polnym i Ustroniem.

Miasto przeprowadza akcje trucia szczurów, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się tych gryzoni. Do deratyzacji przyłącza się wiele spółdzielni mieszkaniowych, które w tym samym czasie co miasto przeprowadzają podobną akcję na osiedlach, wykładając trutkę.

Uwaga! Osoby, prowadzące prace remontowe lub budowlane instalacji sanitarnej na terenie swoich posesji proszeni są o zabezpieczenie (zaślepienie lub zatkanie) otworów wlotowych.

W przypadku spożycia przez człowieka bądź zatrucia wyłożoną trutką gryzoniobójczą, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza informując o zaistniałej sytuacji. W przypadku innych wątpliwości najbliższy ośrodek toksykologiczny znajduje się we Wrocławiu, tel. 71 343-30-08.

W załączniku publikujemy komunikat Urzędu Miejskiego w Lubinie dotyczący deratyzacji.

Komunikat – deratyzacja

Dodaj komentarz