POWIAT POLKOWICKI. Dostali 3 miliony na walkę z rakiem

PCUZPonad 3 miliony złotych na walkę z rakiem otrzymał powiat polkowicki. Umożliwi to mieszkańcom wykonanie wiele różnych specjalistycznych badań oraz szeroko zakrojoną edukację zdrowotną. Program zostanie dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na programy profilaktyczne i działania z zakresu promocji zdrowia.

Pieniądze na realizację programu „Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomowa edukacja zdrowotna w powiecie polkowickim” przyznało powiatowi polkowickiemu Ministerstwo Zdrowia.

Zakres świadczeń w ramach programu jest szeroki. Umożliwia on wiele działań profilaktycznych, szczególnie wobec młodzieży zagrożonej chorobą, jak i badań przesiewowych dla dorosłych z grupy  wysokiego ryzyka, głownie palących mających więcej niż 50 lat.

DRM/ FOT. ARCHIWUM

Dodaj komentarz