POWIAT GŁOGOWSKI. W Kotli będą promować zanikające tradycje

fio„Nasza tożsamość” to nowy projekt Stowarzyszenia „Z głębi serca” z Kotli skierowany do zespołów folklorystycznych oraz kół gospodyń wiejskich w tej gminie. Zostanie zrealizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

– Przewidziano w nim działania związane z tradycją i kulturą ludową, w tym dwa wyjazdowe warsztaty muzealnicze oraz wyjazd na spektakl do teatru muzycznego – informuje Anna Marcinkowska, podinspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, planowania i promocji gminy. – Zespołom folklorystycznym zaproponujemy warsztaty pieśni tradycyjnych i choreograficzne, a członkiniom kół gospodyń – zajęcia z wicia tradycyjnych wieńców dożynkowych. Przewidujemy także warsztaty ceramiczne.

Projekt potrwa od czerwca do grudnia, a jego koszt wynosi około 29,5 tys. zł. Na ten cel Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Gmina Kotla, jako partner przedsięwzięcia, udostępni nieodpłatnie pomieszczenia na prowadzenie warsztatów. Koordynatorką projektu jest Barbara Kobiela, a jej asystentką – Dorota Młodecka.

UR

Dodaj komentarz