POWIAT GŁOGOWSKI. Remontują zbiornik wody pitnej w gminie Żukowice

ZUKOW_ZBIORTrwa remont zbiornika wody pitnej w Szczepowie, gmina Żukowice. Do tej pory oczyszczono strop, ściany i dno ze wszystkich luźnych i uszkodzonych frakcji, a także pyłów oraz odsłonięte zbrojenie stropu. Wykonano też prace w nadbudówce wejścia do zbiornika, z wymianą drzwi.

– Na ukończeniu są prace związane z reprofilacją stropu – informują pracownicy urzędu gminy. – Nałożono ostatnią warstwę naprawczą powierzchni betonowej.

Kolejnym etapem będzie montaż armatury technologicznej, drabinek zejściowych oraz włazu. Na koniec przeprowadzona zostanie dezynfekcja. Roboty mają się zakończyć w połowie sierpnia.

– Zbiornik w Szczepowie umożliwia podawanie wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Kromolinie do miejscowości: Domaniowice, Zameczno, Słoćwina, Kłoda, Kurów Wielki w gminie Gaworzyce oraz do obiektów RSP Barbórka w Czernej – dodają urzędnicy.

Inwestycja będzie kosztować około 80 tys. zł i w całości finansowana jest z budżetu gminy Żukowice.

Dodajmy, że we wspomnianych Domaniowicach rozpoczął się remont dachu świetlicy. Zakres robót obejmuje wymianę pokrycia dachowego, łącznie z wymianą łat, kontrłat i wykonaniem izolacji termicznej. Zamontowane też zostaną wiatrownice i wymienione rynny oraz rury spustowe. Koszt prac sięga 26 tys. zł. Jest to kolejny etap remontu tego budynku. Wcześniej wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano odwodnienie i drenaż.

UR/FOT. UG ŻUKOWICE

Dodaj komentarz