POWIAT GŁOGOWSKI. Odremontowali świetlicę w Czernej

CZERNAZa 40 tysięcy złotych wyremontowana została świetlica wiejska w Czernej, gmina Żukowice. Inwestycję wsparła finansowo Fundacja Polska Miedź, która przekazała na ten cel 10 tys. zł.

Zakres prac obejmował, między innymi, wymianę instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz podłóg. Pomalowano ściany i sufit oraz zamontowano stolarkę okienną. W końcu budynek doczekał się też nowej elewacji, która była w złym stanie.

Czerna (dawniej Mała Czarna) jest miejscowością, którą wymieniano już w najstarszych źródłach pisanych dotyczących Ziemi Głogowskiej. Przy podziale księstwa, jak zapisano w dokumencie z 1360 roku, znalazła się w części książęcej. Wzmianki o niej pochodzą także z 1376 roku.

We wsi znajduje się dwór, wyremontowany po zniszczeniach wojennych w latach 1959 – 1960. Do 1972 roku był tam dom wczasowy Stoczni Gdańskiej, a potem Muzeum Hutnictwa i Odlewnictwa Metali Kolorowych. Do 1999 roku był własnością gminy, później został sprzedany prywatnemu inwestorowi. Nowy właściciel planuje w pomieszczeniach pałacu otworzyć bazę hotelową, a wokół bazę rekreacyjno – wypoczynkową. Obecnie w Czernej mieszka 246 osób. (źródło: UG Żukowice).

UR/FOT. UG ŻUKOWICE

Dodaj komentarz