Ponad 100 mln na ochronę zabytków

Minister kultury i dziedzictwa narodowego ogłosił wyniki pierwszego naboru w programie „Ochrona Zabytków”. Dofinansowanie na łączną kwotę ponad 104 mln zł otrzymało 375 projektów. Wśród nich są również zabytki z naszego regionu. 

Jak czytamy na stronie resortu kultury „celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne”.

 Ochrona zabytków to jedno z naszych najważniejszych zadań, które od ponad 4 lat konsekwentnie realizujemy. Co roku zwiększamy budżet programu „Ochrona zabytków”. W 2016 r. zastaliśmy budżet w wysokości 93 mln zł. Dostrzegając ogromne potrzeby i doceniając bogactwo polskich zabytków, w 2019 r. zwiększyliśmy go do ok. 150 mln zł

– powiedział wicepremier prof. Piotr Gliński.

W ramach programu 1 mln 10 tys. zł przyznano m.in. Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworze. Środki te zostaną przeznaczone na zabezpieczenie i konserwację zagrożonej konstrukcji podłoża i dekoracji malarskiej dwóch skrajnych przęseł zachodnich naw bocznych w Kościele Pokoju z II połowy XVII wieku). Będzie to kontynuacja prac prowadzonych w świątyni.

Z kolei pół miliona złotych otrzyma Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Św. Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu. Dzięki temu możliwe będzie przeprowadzenie czwartego etapu prac związanych z konserwacją elewacji ściany północnej, rzeźby kamiennej, detalu architektonicznego i stolarki okiennej w tamtejszym kościele. Dodajmy, że na tę XVIII-wieczną budowlę ministerstwo przyznało też kolejne 440 tys. złotych na ratowniczy remont zagrożonych zniszczeniem polichromowanych sklepień.

Pozostałe zabytki w naszym regionie, które otrzymają rządowe wsparcie:

  • Parafia Rzymsko-katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Legnicy; Mauzoleum Piastów (1341, 1672 – 1679): prace
    konserwatorsko – restauratorskie stiuków, polichromii i kamieniarki  (etap IV); kwota dofinansowania: 480 tys. zł,
  • Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Bolesnej w Tymowej; kościół parafialny pw. Matki Bożej Bolesnej w Tymowej (1708-1709 r.): kontynuacja konserwacji barokowych obrazów na desce i na płótnie wraz z obramieniami; kwota dofinansowania: 30 tys. zł,
  • Parafia Rzymsko-katolicka pw. Św. Mikołaja w Miłkowicach; kościół pw. św. Mikołaja (1882 r.): remont ścian kościoła parafialnego; kwota dofinansowania: 540 tys. zł,
  • Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Trójcy w Legnicy; kościół pw. Św. Trójcy w Legnicy (XX w.): kontynuacja prac remontowych dachu kościoła – naprawa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu (etap III); kwota dofinansowania: 50 tys. zł,
  • Parafia Rzymsko-katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Legnicy; kościół pw. św. Jana Chrzciciela (1714 r.): ratownicze prace konstrukcyjne zagrożonych zawaleniem dachów, murów i sklepień (etap II), kwota dofinansowania: 570 tys. zł,
  • Parafia Prawosławna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rudnej, kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rudnej (część wschodnia z XV-XIX w.): konserwacja elewacji prezbiterium (etap 2) – kontynuacja z MKIDN; kwota dofinansowania: 600 tys. zł,
  • Parafia Rzymsko Katolicka pw. św Mikołaja w Głogowie Głogów, kościół pw. Bożego Ciała w Głogowie (XVIII w.) – kaplica Grobu Pańskiego: prace ratunkowe sztukaterii i malowideł na sklepieniu i ścianach (III etap); kwota dofinansowania: 350 tys. zł.

Pełną listą dofinansowanych zabytków znajdziemy tutaj.

MKiDN poinformowało, że jeżeli czyjś wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt, przysługuje możliwość złożenia odwołania, które należy składać do 12 marca 2020 r.

Resort podał także, że odbędzie się także drugi nabór do programu Ochrona zabytków 2020. Termin składania wniosków upływała 31 marca.

Dodaj komentarz