Polkowicka komunikacja miejska będzie bardziej ekologiczna

Komunikacja miejska w gminie Polkowice ma być jeszcze bardziej sprawna i ekologiczna. A to za sprawą mającego powstać dokumentu pn. „Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności w Gminie Polkowice na lata 2020-2035”. Na ten cel samorząd otrzymał dofinansowanie w wys. 50 tysięcy złotych.

– Strategia rozwoju elektromobilności pozwoli w sposób uporządkowany i zaplanowany podejmować działania redukujące niską emisję ze środków transportu – wyjaśnia Roman Tomczak, rzecznik urzędu gminy. – W dokumencie tym znajdą się m.in. zapisy dotyczące dostosowania komunikacji miejskiej do potrzeb mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych, starszych i rodziców z wózkami dziecięcymi, rozwoju systemu roweru miejskiego, wymiany m.in. 10 procent pojazdów służbowych gminy i jej jednostek ze spalinowych na elektryczne oraz budowy farmy fotowoltaicznej dającej możliwość ładowania pojazdów elektrycznych prądem wyprodukowanym z energii odnawialnej.

Ponadto, w Strategii przewidziano uruchomienie car-sharingu i wydzielenie na terenie miasta miejsc parkingowych przeznaczonych wyłącznie dla pojazdów z napędem elektrycznym.

Projekt ma być zrealizowany w przyszłym roku. Dofinansowanie pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu priorytetowego Gepard II – transport niskoemisyjny Część 2. Strategia rozwoju elektromobilności, i stanowi ono 100 proc. jego wartości. Co ważne, w przygotowaniu tego dokumentu wezmą też udział mieszkańcy. W planie są bowiem konsultacje społeczne.

Fot. UR

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

code


..