POLKOWICE. Tramś w Europejskim Komitecie Regionów

Tramś Komitet RegionówMarek Tramś ponownie został wybrany na członka Europejskiego Komitetu Regionów. Starosta polkowicki jest jedynym delegatem z Zagłębia Miedziowego. Został wybrany na trzecią kadencję.

Europejski Komitet Regionów jest to polityczne zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych Unii Europejskiej. Zadaniem członków komitetu jest reprezentowanie interesów lokalnych społeczności, miast i regionów na unijnym szczeblu.

Kandydatów na członków delegacji proponuje  rząd, a zatwierdza Rada Unii Europejskiej. W ten sposób Marek Tramś został oddelegowany na trzecią już pięcioletnią kadencję. Jest jednym z osiemnastu polskich samorządowców w tej strukturze.

Samorządowcy oddelegowani do Komitetu Regionów zbierają się w Brukseli do sześciu razy w ciągu roku, aby omawiać priorytety polityczne i wydawać opinie w sprawie ustawodawstwa UE. 

DRM/ FOT. POWIAT POLKOWICKI

Dodaj komentarz