POLKOWICE. Nowy model gminnej oświaty

gim2Przez dwa najbliższe tygodnie w szkołach będą się odbywać spotkania informacyjne z rodzicami i pracownikami placówek na temat polkowickiego modelu oświaty. Związane jest to z ustawą wprowadzającą nowe prawo oświatowe.

– W Polkowicach zachowamy i utrzymamy wszystkie budynki szkolne – zapowiada Mariola Kośmider (na zdj.), przewodnicząca specjalnego zespołu, który przygotowuje gminę do zmian w sieci szkół. – Najważniejsze zmiany dotyczą wygaszanych gimnazjów. Proponujemy model, który zapewni bardzo dobry komfort nauki uczniom i bezpieczeństwo oraz stabilizację zawodową nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Gimnazjum Nr 1 ma być włączone do Szkoły Podstawowej nr 3, która przez kolejne dwa lata będzie mieć w swej strukturze oddziały gimnazjalne, a Gimnazjum Nr 2 zostanie przekształcone w Szkołę Podstawową Nr 4, w której też będą wygaszane oddziały gimnazjalne.

KOSMIDER1– W ten sposób na wszystkich największych osiedlach miasta będą funkcjonowały świetnie wyposażone szkoły podstawowe – dodaje Mariola Kośmider. – Uczniowie wygaszanych gimnazjów, do ostatniego dnia ich funkcjonowania, będą mieli zapewniony należyty komfort nauczania i startu do dalszej edukacji w tych samych budynkach, przy udziale tych samych nauczycieli.

Aby wykorzystać potencjał obecnych gimnazjów – są to świetnie wyposażone pracownie i laboratoria, ale także kadra pedagogiczna – od 1 września tego roku w tych budynkach będą się kształcić uczniowie klas siódmych wszystkich podstawówek z całej gminy.

– Dyrektorzy szkół już podjęli działania, aby nowa podstawa programowa, z którą przyjdzie się zmierzyć i uczniom, i nauczycielom, nie była zaskoczeniem w nadchodzącym roku szkolnym – zapewnia przewodnicząca zespołu. – Etap przejściowy, który zakłada nowe prawo oświatowe, daje takie możliwości i takie prawo, aby należycie wykorzystać cały potencjał, jaki jest w oświacie, dlatego nie omieszkamy tego zrobić – dodaje.

Zmiany w prawie oświatowym i ich wpływ na pracę szkół na terenie gminy Polkowice w okresie przejściowym były też tematem spotkania zespołu i dyrektorów szkół z ekspertem prawa oświatowego Leszkiem Zaleśnym z Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

– Wciąż nie mamy aktów wykonawczych do ustaw – mówił Leszek Zaleśny. – Miesiąc od momentu podpisania ustaw przez prezydenta do przegłosowania stosownych uchwał w gminach to bardzo krótko. W takim pospiechu nie pracuje się dobrze. Samorządy stoją przed ogromnym wyzwaniem organizacyjnym i finansowym. W Polkowicach udało się wypracować, mimo tak ogromnej presji czasowej, efektywny model. To duże osiągnięcie. Model ten jest bardzo dobry. Zapewnia stabilizację funkcjonowania oświaty i maksymalne wykorzystanie ogromnego potencjału polkowickich placówek oświatowych. Myślę, że może stanowić wzór dla podobnej wielkości samorządów w Polsce – dodał.

W gminie Polkowice reforma dotyczy ponad 2500 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, 380 nauczycieli oraz 180 pracowników niepedagogicznych.

Dodajmy, że specjalny zespół zajmujący się reformą oświatową w gminie powołany został we wrześniu zeszłego roku. Do współpracy zaproszono radnych, starostę powiatu, przedstawicieli dyrektorów szkół oraz pracowników urzędu gminy.

UR/ŹRÓDŁO: UG POLKOWICE/FOT. UR 

Dodaj komentarz