POLKOWICE. Mniej rutyny, więcej kreatywności

urzad„Przemeblowanie” w polkowickim magistracie. Niektóre z wydziałów Urzędu Gminy Polkowice przestały istnieć, inne zmieniły nazwę, pojawiły się także nowe. Zmienił się również zakres zadań realizowanych przez poszczególne wydziały, a także siedziby niektórych z nich. Z inicjatywy burmistrza Polkowic w urzędzie wprowadzono nową strukturę organizacyjną, która nie pociągnęła za sobą – jak zapewnia urząd – ani wzrostu kosztów, ani etatów.

– Wprowadzamy proces oczekiwanych zmian, zaczynając od swojego funkcjonowania. Najkrócej zasadniczy cel można ująć w ten sposób – mniej rutyny, więcej kreatywności. Chciałbym tę zasadę stosować i popularyzować we wszystkich miejscach i instytucjach, na które mam wpływ. Styl zarządzania gminą  musi być jeszcze bliższy ludziom i bardziej przyjazny – mówi burmistrz Wiesław Wabik.

Proces wdrażania zmian będzie regularnie monitorowany. Plan burmistrza zakłada, by magistrat funkcjonował tak, aby polkowiczanie byli jak najbardziej zadowoleni z obsługi swoich spraw.

– Niektóre ze zmian organizacyjnych nie są wyłącznie skutkiem naszych własnych analiz i koniecznej adaptacji do zmieniającego się prawa, lecz wynikają wprost z podpowiedzi i sugestii mieszkańców, z którymi regularnie rozmawiam w urzędzie oraz w czasie spotkań na terenie naszej gminy – tłumaczy burmistrz Wabik. 

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Polkowice:

Urząd Gminy, ul. Rynek 1

Burmistrz, Zastępcy Burmistrza, Gabinet Burmistrza, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Wydział Organizacji Pozarządowych, Biuro Radców Prawnych, Biuro Rady Miejskiej i Jednostek Pomocniczych RM, Wydział Organizacyjno-Administracyjny, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Informatyki, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, Archiwum Zakładowe, Wydział Budżetu i Finansów, Biuro Zamówień Publicznych, Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

Rynek 2

Wydział Oświaty i Kultury, Wydział Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Zewnętrznych

Rynek 6

Wydział Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich, Gminny Architekt Zieleni

Rynek 6
Wydział Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich, Gminny Architekt Zieleni, Wydział Komunikacji Społecznej/Rzecznik Prasowy/Redakcja Gazety Polkowickiej.

Rynek 12

Urząd Stanu Cywilnego

Rynek 17/18

Wydział Inwestycji, Remontów i Utrzymania, Wydział Mienia Gminy, Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, Pełnomocnik do Spraw Osób Starszych i Niepełnosprawnych.

Rynek 19

Wydział Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości.

FOT. UG POLKOWICE

Dodaj komentarz