POLKOWICE. Dają najwięcej na szkoły

IMG_2649Polkowice wygrały ranking „Wydatki na oświatę ponad subwencję” w kategorii miast powiatowych. Chodzi o wydatki przeliczane na utrzymanie jednego ucznia w latach 2009-2012.

Wyniki rankingu ogłoszono na uroczystej gali w Warszawie. Ranking „Skala dopłat do subwencji oświatowej w przeliczeniu na 1 ucznia” został opracowany przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego, doradcę społecznego prezydenta ds. samorządu terytorialnego.

 – Jeżeli chcemy mieć dobrze wykształconych młodych polkowiczan to musimy doceniać pracę nauczycieli i pedagogów. Stąd inwestujemy w infrastrukturę oraz zakupujemy nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt. Uczniowie mogą wyjeżdżać na zielone szkoły i obozy naukowe, a także mają zapewnioną pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych zapewniamy na każdym etapie kształcenia nauczanie integracyjne – mówi Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.

PM6Uczniowie polkowickich szkół uczą się w mniej licznych klasach. Zajęcia laboratoryjne i języki obce odbywają się z podziałem na grupy. Szkoły mają bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych. Dzieci i młodzież w szkołach są objęte opieką specjalistów pedagogów, psychologów, logopedów.

Pieniądze na utrzymanie oświaty w gminach pochodzą głównie z budżetu państwa, skąd przekazywane są do samorządów jako tzw. subwencja oświatowa. Jednak samorządy dokładają spory kwoty, by poprawić jakość edukacji.

Polkowickie wydatki na oświatę i wychowanie w roku 2009 to ponad 48,3 mln zł (w tym subwencja – 13,7 mln zł), w 2010 r. – 54,1 mln zł (subwencja – 14 mln zł), w 2011 r. – 48,2 mln zł (subwencja -14,1 mln zł), w 2012 r. – 52 mln zł (subwencja -15,1 mln zł), w 2013 r. -55,2 mln zł (subwencja -15 mln zł).

W roku szkolnym 2012/2013 w 2 gimnazjach, 4 szkołach podstawowych i w 5 przedszkolach edukacją objętych było ponad 3,5 tysiąca dzieci i młodzieży ich edukacją i opieką zajmowało się 424 nauczycieli.

DRM

Dodaj komentarz