Polacy nie chodzą do kościoła. Nasza diecezja ósma od końca

Zaledwie 38,3 proc. Polaków regularnie bierze udział w niedzielnych mszach świętych, a 17,3 proc. przystępuje do sakramentu komunii świętej – wynika z danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce. – Niewielkie różnice, w porównaniu z poprzednim rokiem, są na granicy błędu statystycznego – podkreśla ks. dr Wojciech Sadłoń, dyrektor ISKK. Na tle innych diecezji diecezja legnicka wypada dosyć blado.

Opublikowany w tym tygodniu „Rocznik statystyczny Kościoła katolickiego w Polsce Annuarium Statisticum Ecclesia in Polonia AD 2020” zawiera wyniki badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce SAC przeprowadzonych w 2019 roku i obejmuje dane za rok 2018. Dotyczą one m.in. liczby parafii, księży, zakonników i sióstr zakonnych, przyjmowania sakramentów, duszpasterstwa rodzin, liczby zabytków sakralnych, a także edukacji religijnej.

– Z przeprowadzonych badań wynika, że w 2018 r., jeśli chodzi o obecność na niedzielnych mszach św. i liczbę osób przystępujących do komunii świętej, nie zostały zaobserwowane istotne zmiany. Niewielkie różnice, w porównaniu z poprzednim rokiem, są na granicy błędu statystycznego, dlatego nie mogą być one podstawą do wyciągania wniosków co do ewentualnego spadku lub wzrostu. Można twierdzić, że praktyki religijne katolików w Polsce są na stałym poziomie – podkreśla dyrektor ISKK.

W porównaniu z poprzednim rokiem odsetek osób regularnie uczestniczących w niedzielnych mszach świętych (wskaźnik dominicantes) zmienił się bardzo nieznacznie – spadł o 0,1 pkt proc. i wynosi 38,2 proc. Najwyższy poziom uczestnictwa w niedzielnej mszy odnotowano w diecezji tarnowskiej (71,3 proc.). Na drugim miejscu znalazła się diecezja rzeszowska (64,3 proc.), a zaraz za nią przemyska (60,4 proc.). Z kolei najmniejszy odsetek (24,1 proc.) odnotowano w diecezji szczecińsko-kamieńskiej. W tym zestawieniu diecezja legnicka znajduje się na ósmym miejscu od końca. Tutaj w niedzielnej mszy regularnie uczestniczy 28,6 proc.

Wskaźnik communicantes, oznaczający odsetek osób, które przystępują do komunii świętej, wzrósł o 0,3 pkt proc. i wynosi 17,3 proc. I w tym przypadku na pierwszym miejscu znalazła się diecezja tarnowska (26,9 proc.). Natomiast na drugim i trzecim tym razem są diecezja zamojsko-lubaczowska (23,6 proc.) i białostocka (22,3 proc.). Na drugim końcu jest diecezja koszalińsko-kołobrzeska (11,3 proc.). Diecezja legnicka ponownie na ósmym miejscu od końca (13,6 proc.).

Jak wynika z Rocznika, w Polsce jest 10.356 parafii katolickich, w których posługuje ponad 20,5 tys. księży. Łącznie kapłanów jest prawie 25 tys., a do święceń w diecezjach w 2018 roku przygotowywało się 2,2 tys. alumnów.

W 2018 r. sakramentu chrztu udzielono ponad 386 tys. osobom. Do pierwszej komunii świętej przystąpiło ponad 400 tys. osób. Sakrament bierzmowania w obrządku łacińskim przyjęło prawie 300 tys. osób, o 3,5 proc. więcej niż w roku 2017. Sakrament małżeństwa został udzielony 133 tys. parom.

W 2018 r. zbadano też m.in. uczestnictwo dzieci w lekcjach religii. W roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało na nie 88 proc. uczniów. Najwyższy odsetek odnotowano w diecezji pelplińskiej (99 proc), rzeszowskiej (99 proc.) i przemyskiej (98,6 proc.). Najmniejszy zaś w archidiecezji warszawskiej (74,8 proc.), sosnowieckiej (75,2 proc.) oraz łódzkiej (77,7 proc.). W diecezji legnickiej na lekcje religii uczęszcza 87,1 proc. uczniów.

Wśród nauczycieli religii najwięcej jest osób świeckich (58,3 proc.). Zgodnie z danymi z 34 diecezji, w 1949 placówkach edukacyjnych prowadzone są lekcje etyki, na które uczęszcza 1 proc. uczniów.

Pełny raport ISKK można znaleźć TUTAJ.

Źródło episkopat.pl i Newseria

Dodaj komentarz