PIELGRZYMKA. Wójt otrzymał absolutorium

Pielgrzymka - wójt Tomasz Sybis

Jednogłośnie radni gminy Pielgrzymka przyznali wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu 2013. Wielu radnych nie było na sesji absolutoryjnej, jednak większość zadecydowała, że wójt Tomasz Sybis bardzo dobrze wywiązał się z celowości i gospodarności budżetu.

– Opinie Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej były pozytywne – mówi Emilia Włodarczyk z biura rady gminy Pielgrzymka – nie było żadnych uwag.

Na 15 radnych, na sesji Rady Gminy pojawiło się 9 członków. Obecni byli jednogłośni w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium.

JW, DRM/FOT. UG Pielgrzymka

 

Dodaj komentarz