Pacjenci zasługują na lepsze traktowanie

O lepsze informowanie o prawach pacjentów ma zamiar powalczyć powiat lubiński. Okazją do rozpoczęcia edukacyjnej kampanii będzie jutrzejszy Światowy Dzień Chorego.

Zdaniem Michała Huzarskiego, pełnomocnika zarządu powiatu do spraw promocji i ochrony zdrowia, polski pacjent nie jest należycie powiadamiany o swoich prawach przez personel medyczny – informacja o nich często sprowadza się do kartki wywieszonej na jakiejś tablicy w budynku przychodni lub szpitala. Nie pomaga także fakt, że rzecznik praw pacjenta ma swoje biuro wyłącznie w stolicy, co skutecznie zniechęca wiele osób od składania skargi na ewentualne nieprawidłowości w działaniu służby zdrowia. Dlatego powiat chce sam informować mieszkańców o ich prawach jako pacjentów.

– Dostęp chorego, czyli osoby cierpiącej, do instytucji rzecznika praw pacjenta jest bardzo ograniczony, a pełnomocnicy do spraw pacjenta są tylko w największych szpitalach wojewódzkich i oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia. Trudno więc oczekiwać, że te osoby będą zawsze stawać po stronie pacjenta, a nie instytucji, przez którą są wynagradzane – twierdzi Huzarski i dodaje, że żaden pacjent nie może być traktowany jako klient, o czym powinni pamiętać przedstawiciele placówek medycznych. Z drugiej strony jednak Światowy Dzień Chorego powinien być okazją do podziękowania całemu personelowi służby zdrowia oraz przypomnieniem, że pewne obowiązki wobec chorych mają też rodziny, znajomi, a nawet obcy.

– Powinniśmy też namawiać wszystkich mieszkańców naszego powiatu, by w ramach wolontariatu pomagali osobom cierpiącym, bo wielu chorych jest pozostawionych samym sobie – tłumaczy. – Wymagać musimy nie tylko od państwa czy służby zdrowia, ale też od nas samych.

Jako ilustrację tej ostatniej tezy Michał Huzarski przytacza statystyki Narodowego Funduszu Zdrowia mówiące, że w zeszłym roku, z powodu niestawienia się pacjentów na umówione wizyty w ramach NFZ, w całym kraju lekarze nie udzielili w zaplanowanym terminie aż 17 milionów porad i nie zrealizowali 34 tys. operacji zaćmy.

Powiat lubiński chce taką wiedzę przybliżyć swoim mieszkańcom. Jutro w schronisku „Pałacyk” w Ścinawie o godz. 16 rozpocznie się spotkanie z pełnomocniczką ds. praw pacjenta Grażyną Sokołowską. Władze powiatu mają nadzieję, że organizacją podobnych spotkań zainteresowane będą też pozostałe gminy z jego obszaru.

Dodaj komentarz