Obwodnica Głogowa: GDDKiA zapyta mieszkańców o zdanie

Budowa obwodnicy ma wyprowadzić z miasta ruch tranzytowy, dziś prowadzony przez centrum miasta.

Mieszkańcy powiatu głogowskiego i przedstawiciele samorządów mają okazję skomentować plany budowy obwodnicy Głogowa. Pod koniec listopada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zorganizuje cykl spotkań poświęconych projektom przebiegu tej trasy.

Obwodnica Głogowa jest i jeszcze długo pozostanie tylko na papierze. Jak już informowaliśmy, w tej chwili opracowywane jest dopiero studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowej (STEŚ) tej inwestycji. Dokument ma powstać do stycznia 2021 r. i jeśli GDDKiA będzie wówczas dysponowała odpowiednimi funduszami, możliwe będzie ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie drogowego bypassu dla Głogowa, który ma kosztować około 750 mln zł.

Z pierwotnie opracowanych 11 wariantów przebiegu obwodnicy, która będzie częścią drogi krajowej nr 12, dziś GDDKiA rozważa jeden wariant południowy (PD 2) i dwa północne (PN 4 i 5). Ich szczegóły zostaną przedstawione właśnie podczas spotkań informacyjnych.

Warianty obwodnicy Głogowa (źródło: GDDKiA)

Pierwsze spotkanie zaplanowane jest na 26 listopada w Serbach, a dzień później w Ruszowicach. W obu miejscowościach przedstawiciele Dyrekcji pojawią się w świetlicach wiejskich.

28 listopada zorganizowane zostanie spotkanie w Głogowie (Sala Rajców w ratuszu), 2 grudnia w Wiejskim Domu Kultury w Jerzmanowej i 3 grudnia w świetlicy w Nielubi.

4 grudnia odbędzie się ostatnie spotkanie, tym razem w Gminnym Ośrodku Kultury w Radwanicach, ponieważ część krajowej 12-tki biegnie także przez tę gminę.

Wszystkie spotkania rozpoczną się o godz. 15.00. Ich uczestnicy w ciągu dwóch tygodni będą mogli przedstawić swoje zastrzeżenia i wnioski. Wykonawca studium będzie miał za zadanie je przeanalizować i jeśli będą zasadne, wziąć pod uwagę przy opracowywaniu STEŚ.

  1. Tylko rozszerzenie zadania na połączenie S3 z S5 w formie S12 jako obwodnic dla Głogowa, Szlichtyngowej i Wschowy ma szanse na realizację w ramach współfinansowania ze środków gminnych, krajowych i unijnych.

Dodaj komentarz