Nowe twarze w polkowickich spółkach

Walne zgromadzenia wspólników dwóch spółek, których właścicielem jest Gmina Polkowice, tj. Aquapark Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjnym S.A. oraz w Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., przyniosły znaczące zmiany personalne.

– Głównymi punktami obu zgromadzeń było odwołanie dotychczasowych składów rad nadzorczych i powołanie nowych – informuje Roman Tomczak, rzecznik Urzędu Gminy Polkowice.

 Nowymi członkami Rady Nadzorczej spółki Aquapark Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne zostali: Paweł Niewodniczański, Bartłomiej Jefmański i Marek Bęcki, a Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – Renata Napieralska, Karolina Kaszuba i Piotr Sosiński.

Paweł Niewodniczański jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i dyplomowanym instruktorem rehabilitacji ruchowej. Obecnie kieruje Zakładem Rehabilitacji w Lubinie. Bartłomiej Jefmański, doktor nauk ekonomicznych, obecnie pracuje jako adiunkt na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki, Katedrze Ekonometrii i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jego specjalizacja to analiza danych, statystyka i badania społeczno-gospodarcze. Marek Bęcki jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Aalto University Executive MBA w Helsinkach. Obecnie pracuje na stanowisku Dyrektora Regionalnego ds. Sprzedaży i Marketingu Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Renata Napieralska ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Była sekretarzem, a następnie kierownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Chocianów. Karolina Kaszuba jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie prowadzi kancelarię adwokacką. Piotr Sosiński to doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim, etatowy doktorant w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji tej uczelni. Obecnie jest prezesem należącej do grupy KGHM spółki Interferie.

 źródło: UG Polkowice/Fot. UR

Dodaj komentarz