Nowe terminy odbioru odpadów biodegradowalnych

Od 1 listopada do końca roku w Złotoryi zmieni się częstotliwość odbioru śmieci, które ulegają biodegradacji. To efekt decyzji radnych, którzy uchwałę w tej sprawie przyjęli w maju ub. r.

O zmianie przypominają urzędnicy z wydziału gospodarki odpadami. Zauważają, że zmiany w harmonogramie wynikają z korekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Dotychczas odpady biodegradowalne były odbierane od mieszkańców raz w tygodniu, w każdy piątek. Od 1 listopada do 31 grudnia to się zmieni. Takich śmieci mieszkańcy będą mogli pozbyć się już tylko co drugi tydzień, także w piątki.

W listopadzie daty zbiórki wyznaczono na 8 i 22 dzień miesiąca, a w grudniu – 6 i 20. Równocześnie urzędnicy przypominają, że większe ilości opadów biodegradowalnych można bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Można do nich zaliczyć:

papier i tekturę,
szkło kolorowe, szkoło bezbarwne, opakowania ze szkła,
zużyte baterie i akumulatory,
tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,
metal, opakowania z metali, opakowania wielkomateriałowe,
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (kompletny bez śladu demontażu),
odpady ulegające biodegradacji,
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych przez mieszkańców we własnym zakresie,
zużyte opony z pojazdów do 3,5 t.

PSZOK czynny jest we wtorki, czwartki i piątki od godz. 8 do 16, w środy od godz. 10 do 18 i soboty od godz. 9 do 14.

Dodaj komentarz

*

code