Nowe stawki za wodę i ścieki

Radni gminy Złotoryja uchwalili nowe stawki taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Ceny wody pozostały na tym samym poziomie, wzrosła natomiast opłata za ścieki. 

Stawka za jeden metr sześcienny wody pitnej wynosi tyle samo co w poprzednim roku, czyli 4,61 zł brutto.W cenę tę wliczona jest dopłata z budżetu gminy w wysokości 30 groszy. Za ścieki natomiast mieszkańcy gminy zapłacą teraz 7,69 zł brutto. To o 40 groszy więcej niż dotychczas. Wzrost ten wynika ze zmniejszenia dopłaty gminy z 1,80 zł do 1,40 zł.

Bez zmian pozostała stawka miesięczna opłaty abonamentawej za usługę odczytu, rozliczenia wodomierza głównego i gotowości do świadczenia usług. Nadal wynosi ona 3,24 zł brutto na odbiorcę.

Powyższe stawki będą obowiązywać na terenie gminy wiejskiej Złotoryja od czerwca tego roku do czasu wydania decyzji przez Wody Polskie i jej opublikowania w Biluetynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie siedmiu dni.

Dodaj komentarz