Nowe przepisy dotyczące przemocy, rozwiążą problem?

Od 30 listopada obowiązuje nowe ustawa dotycząca ofiar przemocy. Dzięki nowym przepisom dodatkowe kompetencje zyskali policjanci, którzy mogą już w trakcie swojej interwencji nakazać oprawcom opuszczenie swoich domów.

Główną zmianą w nowych przepisach jest to, że od kilku dni policjanci wzywani przez ofiary przemocy domowej mogą od razu nakazać sprawcy opuszczenie miejsca zamieszkania na 14 dni. Do tej pory takie kompetencje mieli tylko sędziowie i prokuratorzy, co oznaczało, że policja najpierw musiała zebrać dowody w sprawie, a  w tym czasie proceder mógł trwać nadal. Warto dodać, że w czasie pandemii liczba zgłoszeń dotyczących przemocy znacznie się zwiększyła.

 

więcej w materiale video:

 

 

Dodaj komentarz

*

code