Nowa Rada Osiedla Polkowice Dolne pyta mieszkańców

Chcą zmienić „dotychczasowy styl komunikacji” z mieszkańcami i zaktywizować wspólnotę. Dlatego nowa Rada Osiedla Polkowice Dolne wysłała do mieszkańców ankietę. 

– Dotychczas organizowane były głównie imprezy, festyny, wyjazdy, pikniki. Często tylko dla wybranych – informuje Paweł Kowalski, przewodniczący nowej Rady Osiedla Polkowice Dolne. – Brakowało nam informacji o tym, co się dzieje na naszym osiedlu, ale przede wszystkim zwykłego zainteresowania się problemami mieszkańców. Tych problemów jest naprawdę dużo z uwagi na powstającą nową zabudowę i rozwój Polkowic Dolnych. Mamy zupełnie niewykorzystany park, występują konflikty dotyczące nieprzemyślanych inwestycji budownictwa mieszkaniowego, dochodzi do częstych kradzieży.

Jak dodaje Kowalski, wybory do rady osiedla pokazały „prawdziwą skalę tych problemów i brak zgody na przedmiotowe traktowanie mieszkańców przez władze”.

– Mamy za cel zmianę dotychczasowego stylu komunikacji z mieszkańcami i większą aktywizację naszej wspólnoty osiedlowej – wyjaśnia przewodniczący. – Dlatego, między innymi, wysyłamy do wszystkich mieszkańców Polkowic Dolnych ankietę, aby zebrać jeszcze więcej informacji i ustalić plan działania, zgodny z ich oczekiwaniami.

Dziś po południu w ratuszu ma się odbyć spotkanie nowej Rady Osiedla Polkowice Dolne. Przypomnijmy, że jest ona jedyną w mieście, której skład – po kwietniowych wyborach – został całkowicie zmieniony. Pozostałe, jak się dowiedzieliśmy, związane są z rządzącym w gminie Porozumieniem dla Mieszkańców Polkowic.

– Zapraszam do współpracy osoby z poprzedniej kadencji rady osiedla oraz wszystkich mieszkańców Polkowic Dolnych – dodaje Kowalski. – Liczymy na dobrą współpracę z burmistrzem Polkowic oraz radnymi i pozostałymi radami osiedli.

Jak już informowaliśmy, zarządzone przez burmistrza gminy wybory do rad osiedli trwały od 24 do 26 kwietnia. Sprawa jest o tyle intrygująca, że w mieście nie było na ten temat ogłoszeń. Z informacji, jaką otrzymaliśmy z ratusza dowiedzieliśmy się, że: „Zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Polkowice oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Polkowice. Informacja została również przekazana członkom rad osiedlowych przez przewodniczących podczas spotkań sprawozdawczych”. W rzeczywistości wielu mieszkańców poszczególnych osiedli nie wiedziało o takich wyborach. Dodajmy, że rady osiedli są jednostkami pomocniczymi gminy, finansowanymi przez samorząd.

Fot. UR

Dodaj komentarz