Nocą policzą bezdomnych

W nocy z 13 na 14 lutego odbędzie kolejna edycja ogólnopolskiego badania liczby bezdomnych. Taką informację przekazała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. W działaniach wezmą udział również służby z naszego regionu.

MRPiPS organizuje takie akcje co dwa lata – przeprowadzane są one we wszystkich gminach, w tę samą zimową noc. Poprzednie miało miejsce w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku. Wówczas doliczono się 33 408 bezdomnych, w zdecydowanej większości mężczyźni (27,3 tys.) .

W akcji liczenia osób bezdomnych wezmą udział m.in. policjanci, strażnicy miejscy i gminni, pracownicy socjalni i wolontariusze. Sprawdzane będą m.in. noclegownie, schroniska, szpitale, areszty, a także dworce, ogródki działkowe i altany. – W trakcie badania konieczna będzie ścisła współpraca wszystkich służb, stała wymiana informacji odnośnie aktualnych map grupowania się bądź przebywania osób bezdomnych. Stąd też, w celu rzetelnego przygotowania realizacji badania, w urzędach wojewódzkich powinny odbyć się spotkania informacyjne przedstawicieli wszystkich służb zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia – apeluje szefowa MRPiPS.

Jak tłumaczy resort, określenie liczby osób bezdomnych jest niezbędne do poznania obecnej skali bezdomności w Polsce, zaś informacje uzyskane przy tej okazji mogą zostać wykorzystane przez gminy do uwzględnienia problemu bezdomności w gminnych strategiach rozwiązywania problemów społecznych oraz przy podejmowaniu decyzji związanych z polityką mieszkaniową gmin, czy też dotyczących liczby placówek udzielających schronienia osobom bezdomnym. Dane te mają również pomóc kreować lokalną politykę społeczną w zakresie problematyki bezdomności.

W akcji wezmą udział również funkcjonariusze z naszego regionu. Wspólnie z pracownikami ośrodków pomocy społecznej udadzą się w miejsca, gdzie przebywają bezdomni i wypełnią z nimi ankiety, które pomogą odpowiedzieć na ważne pytania dotyczące zjawiska bezdomności.

Z danych policyjnych wynika, że na terenie powiatu lubińskiego przebywa obecnie od 80 do 100 bezdomnych. – O wszystkich takich osobach mamy wiedzę i są one przez nas sprawdzane na bieżąco. Średnio co tydzień dzielnicowi wspólnie z pracownikami MOPS-u i GOPS-u prowadzą patronaże, podczas których docierają do bezdomnych i pytają ich o stan zdrowia, oferują pomoc oraz informują o możliwości skorzystania z noclegu czy bezpłatnego posiłku – mówi aspirant sztabowy Sylwia Serafin, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.

W Złotoryi natomiast bezdomnych jest około 18. Wszyscy z nich to mężczyźni w wieku od 32 do 65 lat, przy czym większość nie ukończyła 50 roku życia. – Prawie ze wszystkimi mamy stały kontakt i wiemy, gdzie przebywają – informuje Iwona Pawlus, dyrektorka złotoryjskiego MOPS-u.

Z danych posiadanych przez pracowników socjalnych wynika, że dwie osoby nocują na strychu w kamienicy przy ul. Piłsudskiego, jedna w okresie zimowym nocuje w piwnicy, a latem w altance ogrodowej przy ul. Staszica, jedna na klatce schodowej przy ul. Słowackiego, jedna w szpitalu przy ul. Hożej, a latem nad oczkiem za szpitalem. Kolejnym sześciu bezdomnym schronienia udzielają znajomi i dalsza rodzina, pięciu przebywa w zakładzie karnym, a jedna na długotrwałym leczeniu psychiatrycznym. Niedawno jedna osoba, która przebywała u rodziny, wróciła. Obecnie mieszka w przyczepie kempingowej.

– Wszystkim tym osobom proponujemy pomoc np. w formie zasiłków celowych na pokrycie kosztów podróży do miejsc ich zamieszkania. Udzielamy informacji i porady. Nawiązujemy kontakt z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej i uzgadniamy plan pomocy, wysokość świadczenia podlegającego refundacji. Zwracamy się o pomoc w przewiezieniu takich osób do miejsca ich zamieszkania do policji – dodaje Iwona Pawlus.

Osobom bezdomnym MOPS udziela również pomocy rzeczowej. Najczęściej są to: odzież, obuwie, koce, śpiwory, drobny sprzęt agd pozyskany od mieszkańców miasta. Bezdomni mogą tez liczyć na wsparcie finansowe. Zasiłek stały może wynieść maksymalnie 645 zł ; – zasiłek okresowy – 350,50 zł, zasiłek celowy od 30 do 50 zł. W przypadku podejrzenia, że może dochodzić do marnotrawienia przyznanej pomocy (przeznaczenie jej na zakup używek) zasiłki wpłacane są w formie bonów towarowych, za które nie można zakupić wyrobów alkoholowych i tytoniowych.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. osobą bezdomną jest „osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i niezameldowana na pobyt stały, a także osoba niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania”. W świetle obowiązujących przepisów do udzielenia pomocy osobie bezdomnej zobowiązane są gminy.

Warto zaznaczyć, że bezdomność nie przejawia się wyłącznie brakiem dachu nad głową. Osoby bezdomne bardzo często nie przestrzegają prawa i norm społecznych, są zdemoralizowane, uzależnione od różnych używek, dopuszczają się kradzieży i rozbojów, są agresywne i roszczeniowe. Są także bezdomni, którzy swoim zachowaniem chcą wymusić natychmiastowe udzielenie pomocy.

Fot. KPP Lubin

Dodaj komentarz

*

code