Niebezpieczne odpady w Głogowie. Są zarzuty (WIDEO)

Lidia Tkaczyszyn, rzecznik prasowy Prokuratury Rejonowej w Legnicy

Prokuratura Okręgowa w Legnicy prowadzi śledztwo dotyczące składowania w Głogowie odpadów, w tym niebezpiecznych, oraz zanieczyszczenia wody i powierzchni ziemi. Zarzuty w tej sprawie usłyszał Jarosław G. 

Wcześniej śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Głogowie. Zostało wszczęte 25 kwietnia.

– Obecnie prowadzone jest przeciwko osobie, albowiem w toku tego śledztwa prokurator przedstawił Jarosławowi G. zarzuty popełnienia dwóch przestępstw – informuje Lidia Tkaczyszyn, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Pierwszy z nich dotyczy składowania na działce przy ulicy Południowej w Głogowie odpadów i substancji ropopochodnych. Były tam gromadzone wbrew przepisom od marca do 10 maja tego roku. Drugi zarzut to „zanieczyszczenie wody przez przeniknięcie do kanalizacji burzowej substancji składowanych na tej działce”.

– Po przesłuchaniu w charakterze podejrzanego prokurator zastosował wobec Jarosława G. środki zapobiegawcze w postaci: dozoru Policji, poręczenia majątkowego w kwocie 100 tysięcy złotych i zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu – wymienia Lidia Tkaczyszyn.

Mężczyzna ma też zakaz podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze składowaniem, magazynowaniem, usuwaniem, przetwarzaniem, odzyskiem, unieszkodliwianiem i transportem odpadów zgodnie z Ustawą z 14 grudnia 2012 roku o odpadach,

Na poczet przyszłych kar i roszczeń o naprawienie szkody zajęte zostało mienie podejrzanego: cztery samochody o łącznej wartości 112 tys. zł.

Śledztwo jest w toku. Jak dodaje rzecznik legnickiej prokuratury, o dotychczasowych ustaleniach powiadomiono „organy państwowe i samorządowe, które wśród kompetencji posiadają zadania z zakresu ochrony środowiska”.

Zobacz także: 

Fot. JOM

Dodaj komentarz