Niebawem rusza nabór do przedszkoli

6 marca rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do legnickich przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Czas na złożenie deklaracji w formie elektronicznej rodzice oraz opiekunowie mają do 27 marca. Wyniki poznają 17 kwietnia.

Terminy różnią się w przypadku dzieci, które pozostają w tej samej placówce na kolejny rok. Deklarację w tej sprawie należy bowiem złożyć w terminie od dziś, 28 bm., do 5 marca.

– Legniczanie mogą przez internet dokonać wyboru placówki i wypełnić Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonego przez miasto – zaznacza Arkadiusz Rodak, rzecznik prasowy prezydenta Legnicy.

W Legnicy działa 17 przedszkoli publicznych i oddziały przedszkolne w czterech szkołach podstawowych. Można wybrać maksymalnie trzy placówki – w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Osoby, które nie mają dostępu do internetu, mogą zapisać swoje dziecko osobiście w najbardziej preferowanym przedszkolu lub szkole podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny.

Na pierwszym etapie naboru będą stosowane kryteria ustawowe, tj. wielodzietność rodziny kandydata, jego niepełnosprawność, niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców, a także rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie dziecka czy objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dzieci przyjmowane są na podstawie sześciu kryteriów. Najwyżej punktowane jest kryterium nr 1, czyli wskazanie Legnicy jako miejsca zamieszkania w rocznym zeznaniu podatkowym od osób fizycznych przez oboje rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko. Za spełnienie tego kryterium można uzyskać 32 punkty. Drugie kryterium wysoko punktowane (16 pkt.) dotyczy sytuacji, w której obydwoje rodzice są pracujący albo studiujący w trybie dziennym. Osiem punktów otrzyma kandydat posiadający obowiązkowe szczepienia lub długotrwałe odroczenie ich wykonania, określone w rozporządzeniu ministra zdrowia z 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Szczegółowe informacje, dotyczące elektronicznego naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta www.portal.legnica.eu w zakładce „Dla mieszkańca” – Edukacja – Rekrutacja oraz na stronach internetowych poszczególnych placówek wychowania przedszkolnego. Wszelkich dodatkowych wyjaśnień udzielają wszystkie legnickie przedszkola publiczne oraz szkoły podstawowe, w których funkcjonują oddziały przedszkolne.

Z danych demograficznych wynika, że opieką przedszkolną od września 2020 r. należy objąć 3.586 dzieci urodzonych w latach 2014-2017. Warto przy tym przypomnieć, że w ostatnich latach wskaźnik objęcia dzieci wychowaniem przedszkolnym w naszym mieście kształtuje się na bardzo wysokim poziomie, a w bieżącym roku szkolnym wynosi 101,02 proc.

Zapewnienie wychowania przedszkolnego jest obowiązkiem gminy. W 2019 r. na realizację tego zadania nasze miasto wydało ponad 42 mln 100 tys. zł.

źródło: UM Legnica

Dodaj komentarz