Nasze firmy w europejskiej czołówce (WIDEO)

Aż 400 mln zł na rozwój i innowacje będą mogli pozyskać mali i średni przedsiębiorcy z terenu naszego województwa. Pieniądze, które mają być rozdysponowane w ciągu najbliższych trzech lat, pochodzą z funduszy europejskich. Instytucjami pośredniczącymi są Dolnośląski Fundusz Rozwoju we Wrocławiu oraz legnicki Arleg.

Na pomoc w otrzymaniu wsparcia finansowego na pewno będą mogli liczyć legniccy przedsiębiorcy. Władze tego miasta podpisały bowiem list intencyjny, na mocy którego zobowiązały się do współpracy z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju. Obie instytucje mają wspólnie wspierać rozwój drobnego biznesu nie tylko w skali miasta, ale i całego regionu.

– Wdrażamy nowe pomysły, żeby ten przedsiębiorca był jak najlepiej obsłużony – deklaruje prezes DFR Marek Ignor, którzy przypomina, że właściciele firm – mający na przykład problemy z uzyskaniem kredytu w banku – mogą się zgłaszać do instytucji pośredniczących, chociażby takich jak legnicki Arleg.

Jak przekonuje prezydent Legnicy, pieniędzy na rynku nie brakuje, trzeba tylko wiedzieć, jak po nie sięgać. Stąd – zdaniem Tadeusza Krzakowskiego – warto, by przedsiębiorcy mieli wiedzę na ten temat i orientowali się, na jakie wsparcie mogą liczyć.

Z finansowania zwrotnego, poprzez sieć regionalnych instytucji pośredniczących, skorzystało już sześć tysięcy dolnośląskich firm. Przedsiębiorcy otrzymali pomoc przede wszystkim w formie pożyczek i poręczeń.

Zdaniem prezesa Agencji Rozwoju Regionalnego Arleg w Legnicy Łukasza Puźnieckiego to właśnie, dlatego nasze województwo należy do pionierów pod względem rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu zatrudnienia w całej Wspólnocie. W ostatniej dekadzie, wraz z województwem pomorskim i aglomeracją berlińską, Dolny Śląsk znalazł się w pierwszej trójce regionów wchodzących w skład Unii Europejskiej – ujawniło październikowe badanie Eurostatu.

Przy okazji podpisania porozumienia Legnica otrzymała specjalne wyróżnienie. Marszałek województwa i prezes Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju przyznali miastu Certyfikat Gminy Przyjaznej Małym i Średnim Przedsiębiorstwom.

FOT. UM LEGNICA

Dodaj komentarz