Opublikowany: śr, Kwi 11th, 2018

Nagroda im. Gretschela czeka na tych, którzy łączą

Tylko do 15 kwietnia można zgłaszać kandydatów do nagrody „Śląskie niebo Jürgena Gretschela”. Wnioski należy przesyłać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres stowarzyszenia „Pamięć i Dialog”: 59-220 Legnica, ul. Staszica 2/6; e-mail: pamięć-dialog@wp.pl.

Nagrodę mogą otrzymać osoby, organizacje, stowarzyszenia i instytucje za budowanie mostów pojednania. Fundatorem jest prezydent Tadeusz Krzakowski. A powstała ona z inicjatywy organizacji pozarządowych, instytucji i osób prywatnych.

Nagroda, w formie statuetki im. Jürgena Gretschela (legniczanina zmarłego 23 października 2016 roku w wieku 75 lat), przyznawana będzie za osiągnięcia w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego, materialnego i niematerialnego Dolnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem Legnicy i okolic, oraz za działalność na rzecz tolerancji, wzajemnego szacunku, współpracy, poszanowania innych, umacniania dialogu międzykulturowego i międzynarodowego. Przyzna ją kapituła złożona z przedstawicieli świata kultury i nauki, organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz innych stowarzyszeń.

Jürgen Gretschel przez całe życie propagował wielokulturową historię Dolnego Śląska i szacunek do ziemi ojczystej. Robił to zarówno na terenie Polski, jak i Niemiec. Przez wiele lat, jako przewodniczący Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Legnicy, współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi i środowiskami, zachęcając je do dialogu ponad podziałami i walki z nietolerancją.

Szczególnie dużą wagę przykładał do wychowania młodzieży, którą uczył dziejów swojego regionu i lokalnego patriotyzmu wyrażającego się miłością do ziemi rodzinnej. W latach 1999-2000 brał udział w reformie szkolnictwa, gdzie przeforsował wprowadzenie w szkołach gimnazjalnych i średnich przedmiotu dotyczącego wiedzy o regionie. To tylko niektóre inicjatywy Jürgena Gretschela, które zjednały mu powszechny szacunek.

W pamięci legniczan zapisał się jako człowiek wielkiej erudycji, pasjonat dziejów naszej małej ojczyzny, ale również jako człowiek dobry, życzliwy, tolerancyjny i skromny.

Regulamin nagrody oraz formularz wniosku dostępny jest na internetowej stronie Urzędu Miasta www.legnica.eu w zakładce Dla mieszkańca/Organizacje pozarządowe/Współpraca organizacji, na stronie Prezydenta Legnicy www.prezydent.legnica.eu oraz na stronie stowarzyszenia „Pamięć i Dialog” www.pamiec-dialog.pl w zakładce Kapituła nagrody „Śląskie niebo Jürgena. Gretschela”.

ŹRÓDŁO UM LEGNICA

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

code


..