Nad Kaczawą rusza zbiórka liści. Gdzie i kiedy?

Od poniedziałku do piątku, 6-10 listopada, w Legnicy trwać będzie jesienne zbiórka liści na terenie poszczególnych rejonów miasta. W tym celu urzędnicy podzielili aglomerację na pięć obszarów. Sprawdź, kiedy pracownicy LPGK pojawią się w twojej okolicy.

W ramach akcji pracownicy Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej będą bezpłatnie odbierać od mieszkańców liście zgromadzone w workach – zarówno od właścicieli zamieszkanych, jak i pustych nieruchomości. Wyjątek stanowią jedynie osoby prowadzące działalność gospodarczą związaną z wytwarzaniem odpadów zielonych. Co zrobić, by pozbyć się zgromadzonych liści?

– Koszty wyposażenia w worki obciążają właścicieli nieruchomości. Zebrane liście należy umieszczać w brązowych workach, ulegających biodegradacji. Powinny one być ustawione w miejscu gromadzenia odpadów, przy zasiekach – tłumaczą urzędnicy. I przypominają: – W ciągu roku odpady zielone, w tym liście, mogą być też odwożone przez ich właścicieli do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W Legnicy znajdują się one przy ul. Rzeszotarskiej i Nowodworskiej.

Kto przegapi okazję, będzie mógł oddać liście w ramach kolejnej akcji tego typu. Ta już od 20 do 24 listopada. Szczegółów można zasięgnąć pod numerem tel. 76 72-12-343, w Wydziale Środowiska i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta Legnicy.

.

.

Dodaj komentarz