MŚCIWOJÓW. Dostali 3 miliony na kanalizację

UG Mściwojów2Już niebawem w Snowidzy, Godziszowej oraz Barycza w gminie Mściwojów zostanie wybudowana nowoczesna sieć kanalizacyjna. Skończą się więc problemy mieszkańców i wzrośnie ich komfort życia. Na wybudowanie nowoczesnej sieci kanalizacyjnej gmina otrzyma blisko 3 miliony złotych.

Po wybudowaniu sieci ścieki ze wsi Snowidza przepompowywane będą do kanalizacji we wsi Barycz, a następnie do miejscowości Godziszowa. Ścieki odbierać będzie istniejąca oczyszczalnia ścieków w Małuszowie.

Dotychczasowa oczyszczalnia ścieków we wsi Snowidza jest już stara i wymaga natychmiastowej renowacji. Gmina Mściwojów znalazła się w gronie samorządów, które otrzymały dotacje na budowę nowoczesnej kanalizacji.UG Mściwojów1

Umowę o przyznanie pomocy finansowej podpisał wójt gminy, Mariusz Foryś oraz Zdzisław Sokołowski, skarbnik gminy.

Obecni byli także samorządowcy Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz Jacek Kaszuba, dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

JW, SZAT/FOT. UG MŚCIWOJÓW

Dodaj komentarz