Minister docenił wychowawców Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach Zdroju

Prawie 60 nauczycieli, wychowawców, psychologów, dyrektorów placówek, a także pracowników zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich otrzymało od ministra sprawiedliwości nagrody i odznaczenia za pracę w bieżącym roku. W gronie wyróżnionych znalazło się również dwóch pedagogów z powiatu złotoryjskiego: Piotr Kocyła i Krzysztof Panek.

Z powodu epidemii tym razem w Ministerstwie Sprawiedliwości nie mogła się odbyć tradycyjna uroczystość z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej, podczas której minister sprawiedliwości oraz minister edukacji mogliby osobiście nagrodzić i odznaczyć wyróżnionych. Osoby wyróżnione zostaną uhonorowane indywidualnie.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej na wniosek Ministra Sprawiedliwości, postanowieniem Prezydenta RP z 29 września 2020 r. o nadaniu odznaczeń, na podstawie art. 138 Konstytucji RP oraz Ustawy o orderach i odznaczeniach wyróżnieni zostali: Złotym Medalem za długoletnią służbę, Srebrnym Medalem za długoletnią służbę.

Medalem Komisji Edukacji Narodowej, przyznawanym na wniosek ministra sprawiedliwości przez ministra edukacji narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczono pedagogów pracujących na rzecz młodzieży niedostosowanej społecznie.

Nagrody Ministra Sprawiedliwości w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej, resocjalizacyjnej i opiekuńczej otrzymało 23 pedagogów z 16 zakładów dla nieletnich, w tym dwóch z powiatu złotoryjskiego: Piotr Kocyła – wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach-Zdroju, Krzysztof Panek – nauczyciel zawodu w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach-Zdroju.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

Dodaj komentarz