Miliony złotych dla ośmiu gmin na wymianę pieców

Ponad 10 milionów złotych z Unii Europejskiej trafi do mieszkańców ośmiu gmin z powiatów polkowickiego i głogowskiego na wymianę starych pieców na ekologiczne źródła ciepła. To fundusze na projekt pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”. Jego liderem jest gmina Polkowice.  

Granty te przyznawane będą mieszkańcom gmin: Polkowice, miejskiej i wiejskiej Głogów, Jerzmanowa, Kotla, Żukowice, Przemków i Radwanice.

– Pokazujemy, że czyste powietrze, a tym samym zdrowie mieszkańców Zagłębia Miedziowego jest dla nas bardzo ważne – mówi Łukasz Puźniecki burmistrz Polkowic. – To bardzo cenny projekt.

– Udowadniamy, że takie partnerstwo łączy i przynosi konkretne efekty – podkreśla Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa i przypomina, że w tym mieście jest to już trzeci projekt, do wyboru, jeśli chodzi o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła.

Mieszkańcy, którzy planują wymianę starych pieców na nowe źródła ciepła będą mogli zgłosić się do punktów konsultacyjnych, które powstaną w każdej gminie biorącej udział w projekcie. Dotacja pokryje 85 proc. kosztów inwestycji, ale nie może przekraczać 35 tysięcy złotych.

– Będą to środki przekazane na zasadzie refundacji – wyjaśnia Elżbieta Gałek-Kapusta z Referatu Rozwoju Gminy w polkowickim magistracie. – Mieszkaniec najpierw będzie musiał wyłożyć sto procent swoich pieniędzy, następnie zgłosi się do punktu konsultacyjnego, wypełni wniosek i później te koszty zostaną mu zwrócone.

W ramach projektu planuje się zmodernizować co najmniej 269 starych źródeł ciepła. W gminie Polkowice – 52, w Głogowie – 51, w gminach Głogów i Przemków – po 41, a w gminach Radwanice, Jerzmanowa, Kotla i Żukowice – po 21. Wsparcie finansowe można otrzymać m.in. na: instalację źródeł ciepła opartych na odnawialnych źródłach energii np. pomp ciepła czy instalację kotłów spalających biomasę lub paliwa gazowe.

Całe przedsięwzięcie zakończy się w październiku 2021 roku. Będzie ono realizowane ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Jego całkowita wartość wynosi prawie 12 mln złotych.

Fot. UR

Dodaj komentarz

*

code