Milion złotych dla PWSZ w Legnicy

Fot. arch.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy otrzyma 1 milion zł w ramach dydaktycznego wsparcia z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To nie pierwszy raz, gdy nadkaczawska uczelnia sięga po rządową subwencję.

Tegoroczna, druga już edycja projektu, zakończyła się ogłoszeniem wyników w gmachu resortu przez ministra Jarosława Gowina. Wsparcie w ramach Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości jest zagwarantowane w Konstytucji dla Nauki. Co roku maksymalnie 15 publicznych uczelni zawodowych, które mogą pochwalić się najlepszymi wynikami, jeśli chodzi o zawodowe losy absolwentów, otrzymuje dodatkowe pieniądze.

W tym roku 7 z nich znalazło się w gronie nagrodzonych po raz pierwszy. O tym, że było warto przekonywać nie trzeba, wszak nagroda to 1 milion zł.

– Wyniki tego konkursu i fakt, że absolwenci uczelni zawodowych są coraz lepiej przygotowani do zmierzenia się z rynkiem pracy, coraz lepiej oceniani przez pracodawców, to powód do wielkiej satysfakcji dla uczelni i ministerstwa – stwierdził podczas uroczystości minister.

– Premia finansowa jest wypłacana uczelniom w formie subwencji, która zapewnia większą elastyczność w dysponowaniu pieniędzmi. Uczelnie mogą wydać środki na cele, które podniosą jakość kształcenia, np. na zakup pomocy dydaktycznych, zatrudnienie praktyków w uczelniach, stypendia dla studentów, kursy i szkolenia podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej, modernizację laboratoriów – informuje Mirosław Szczypiorski, rzecznik prasowy PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości to element realizacji planu zrównoważonego rozwoju, który zakłada, że każdy region Polski, a także każdy typ szkoły wyższej – niezależnie od tego, czy to uczelnia akademicka, czy zawodowa – musi mieć odpowiednie warunki do funkcjonowania.

Dodaj komentarz