Opublikowany: pon, Lip 16th, 2018

Miejsce do ćwiczeń i zabaw w Krainie Wygasłych Wulkanów

Wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy w Kłonicach powstanie plac zabaw i siłownia fitness. Urząd Gminy w Paszowicach obecnie szuka wykonawcy tej inwestycji.

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa placu zabaw i siłowni fitness wraz z elementami małej architektury w Kłonicach, w Krainie Wygasłych Wulkanów”. Inwestycja została podzielona na dwie części. Pierwsza z nich obejmuje roboty budowlane i ziemne, wykonanie ogrodzenia oraz posadzenie trawnika. Druga część zadania związana jest z dostawą i montażem wyposażenia siłowni fitness i placu zabaw.

W przetargu mogą wziąć udział wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

Oferty w formie pisemnej można składać osobiście lub listownie do Urzędu Gminy w Paszowicach (59-411 Paszowice 137) do 26 lipca do godz. 11. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował ceną oraz okresem gwarancji. Zainteresowani wykonawcy przed przystąpieniem do procedury przetargowej zobowiązani są do wpłacić wadium, które dla każdej części zadania wynosi 1500 zł.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Fot. ilustracyjne

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

code


..