Miedziowi geolodzy obchodzą ważny jubileusz

W Lubinie spotkali się dziś specjaliści w dziedzinie, której cały nasz region zawdzięcza swój obecny poziom rozwoju. Geolodzy – bo o nich mowa – w szczególny sposób przypominają, że mija właśnie 60 lat od odkrycia tutejszych złóż miedzi. 

Do centrali KGHM przyjechali dziś przedstawiciele nauk geologicznych z całego kraju. Dla nich spółka zorganizowała dwudniową konferencję pt. „60 lat doświadczeń inspiracją do nowych wyzwań”. Towarzyszą im pracownicy Polskiej Miedzi – w obszarach związanych z geologią spółka zatrudnia 200 osób. Ich wiedza i umiejętności określane są jako filar górniczej produkcji.

U zarania KGHM byli geolodzy i pozostają fundamentem działania KGHM do dzisiaj. Jako spadkobiercy wielkiego odkrycia zespołu naukowego profesora Jana Wyżykowskiego mamy przywilej czerpania z ich wiedzy, ale i obowiązek  poszukiwania nowych, własnych wyzwań badawczych. Oby współpraca z KGHM Polska Miedź była nieustającą inspiracją dociekań naukowychpowiedział Piotr Walczak, wiceprezes zarządu KGHM, który otworzył konferencję.

W programie konferencji znalazły się prelekcje pracowników spółki oraz naukowców z wyższych uczelni i Państwowego Instytutu Geologicznego. Ich referaty zostaną opublikowane w specjalnym wydaniu Biuletynu PIG. Jutro natomiast uczestnicy konferencji wyjadą na terenową sesję w kopalniach KGHM.

Patronat honorowy nad konferencją objął prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek, główny geolog kraju i sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

źródło: KGHM

Dodaj komentarz