Mała pomoc dla Wielkich Druhów

Promesy na zakup najpotrzebniejszego sprzętu, trafiły na ręce strażaków ochotników z powiatów: górowskiego, głogowskiego, lubińskiego i polkowickiego. To druga edycja programu „Mały strażak”, który realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Do tegorocznej edycji zgłosiło się czterysta szesnaście jednostek z Dolnego Śląska. Przedstawiciele pięćdziesięciu pięciu z nich, odebrali promesy podczas uroczystości, która odbyła się w auli polkowickiego Zespołu Szkół.

– Łącznie Wojewódzki Urząd Ochrony Środowiska przeznaczył na tę akcję ponad sześć milionów złotych. W tamtym roku była to kwota mniejsza o połowę, podobnie jak ilość złożonych wniosków – mówi Łukasz Kasztelowicz, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W powiecie lubińskim promesy na niezbędny sprzęt, trafiły m.in. do druhów OSP z Tymowej, Zaborowa i Ścinawy.

– Z naszego powiatu do programu aplikowały dwie gminy. Gmina Rudna otrzymała dwadzieścia tysięcy złotych, natomiast Gmina Ścinawa ponad trzydzieści dwa tysiące. Oczywiście każda z gmin musiała mieć wkład własny i one ten wymóg spełniły – mówi Adam Myrda, starosta lubiński.

W ramach wsparcia, każda jednostka OSP mogła otrzymać promesę o wartości do dwudziestu tysięcy złotych. Czeki okolicznościowe zostaną przeznaczone na zakup m.in. sprzętu czy mundurów dla strażaków ochotników.

– Jest to duże wsparcie, ponieważ ratownictwo jest drogie, a sprzęty ulegają zużyciu lub deklasują się. Wtedy warto je wymienić na nowsze – mówi Marek Zalewski, prezes Ochotniczej Straży w Sobinie.

Promesy w ramach drugiej edycji programu „Mały strażak”, w ramach odrębnej uroczystości, otrzymali także przedstawiciele sześćdziesięciu jeden jednostek OSP z powiatu legnickiego.

SIL

Więcej szczegółów w materiale video:

Dodaj komentarz