LUBIN/KRAJ. Mamy zaufanie do policji

Policja cieszy się zaufaniem Polaków – wynika z badania społecznego na temat opinii rodaków na temat policji i jej działań. W sondażu przygotowanym na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Większość respondentów (72 proc.) zadeklarowała, że zdecydowanie lub raczej ufa tej instytucji.

Częściej  deklarację składają kobiety (79 proc.), niż mężczyźni (64 proc.). Wyraźnie mniejsze zaufanie do policji mają ludzie młodzi (60 proc.).
Dwie trzecie pytanych zgodziło się, że obecność patroli sprawia, że czują się bezpieczniej. Najwięcej pozytywnych odpowiedzi udzieliły osoby w przedziale wiekowym od 35-54 lat. Nieco rzadziej zdanie to podzielały osoby z najmłodszej grupy wiekowej (59 proc.).

Polacy mają  bardzo zdecydowane zdanie dotyczące karania nietrzeźwych kierowców. Prawie wszyscy respondenci (96 proc.) opowiedzieli się za natychmiastowym odbieraniem prawa jazdy za recydywę w jeździe pod wpływem alkoholu. Zdania respondentów były natomiast podzielone w sprawie propozycji MSW dotyczącej odbierania prawa jazdy za przewożenie zbyt dużej liczby osób. W tym przypadku zaostrzenie przepisów miało prawie tyle samo zwolenników (49 proc.), co przeciwników (47 proc.)

(źródło informacji: KWP Wrocław)

Dodaj komentarz