W Lubinie przybyło bezdomnych

Do 96 osób „bez dachu nad głową” udało się dotrzeć lubińskiej policji oraz miejscowym pracownikom socjalnym podczas tegorocznej akcji liczenia osób bezdomnych, która w połowie lutego została przeprowadzona na terenie całego kraju. To o 15 osób bezdomnych więcej niż odnotowano w tym mieście przed dwoma laty. 

Od 13 do 14 lutego pracownicy socjalni MOPS-u wraz z funkcjonariuszami lubińskiej policji odwiedzili znane miejsca pobytu osób bezdomnych, a także sprawdzili obszary potencjalnego przebywania osób pozostających „bez dachu nad głową”. Dodatkowo przeprowadzone zostały kwestionariusze ankiety opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dziś poznaliśmy wyniki tegorocznej akcji, które były dokładnie opracowywane przez ostatnie dwa tygodnie.

– W trakcie tegorocznego badania dotarliśmy do 96 osób bezdomnych, w tym 88 mężczyzn i 8 kobiet. Należy podkreślić, iż na terenie naszego miasta nadal nie odnotowaliśmy bezdomnych dzieci – informuje Beata Lejczak-Wawrynowicz, zastępca kierownika działu pomocy środowiskowej w lubińskim MOPS-ie.

Wśród bezdomnych najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku od 41 do 60 lat. Najwięcej, bo aż 56 osób, przebywało w placówkach pomocowych, takich jak schronisko, noclegownia, ogrzewalnia, mieszczących się przy ul. Parkowej 1.

Dzięki uprzejmości oraz we współpracy z mieszkańcami miasta Lubina udało się dotrzeć do osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych takich jak klatki schodowe, piwnice, strychy, altanki ogrodowe.

Tegoroczne ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych przebiegło w bezpiecznej i spokojniej atmosferze, nie odnotowano żadnych nieszczęśliwych zdarzeń.

– Wyniki badania przeprowadzonego w bieżącym roku wykazały dalszą tendencję wzrostową liczby osób bezdomnych przebywających na terenie Lubina. W 2017 r. na terenie naszego miasta przebywało 81 takich osób. W minionym roku w ewidencji osób bezdomnych naszego ośrodka figurowały łącznie 164 osoby bezdomne, w tym 24 kobiety, którym udzielono pomocy – dodaje Beata Lejczak-Wawrynowicz.

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbywa się co dwa lata na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pierwsza edycja tej akcji miała miejsce w 2013 r. Warto jednak zaznaczyć, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie już wcześniej prowadził własne badania dotyczące problemu bezdomności w latach 2007 oraz 2009.

Fot. ilustracyjne

Dodaj komentarz

*

code