LUBIN. Szkoły tylko „na papierze”

szkoły do liwidacjiJedenaście szkół ponadgimnazjalnych wraz z końcem roku szkolnego zakończy swoją działalność. Większość z nich funkcjonuje już teraz właściwie tylko „na papierze”, bo liczba uczniów jest tam równa zeru, bądź znikoma. Rada Miejska w Lubinie podjęła pakiet uchwał, które pozwolą uporządkować lubiński system oświaty.

Decyzją lubińskich radnych w sierpniu 2015 przestaną istnieć w Lubinie takie szkoły, jak: III i IV Licea Ogólnokształcące, Technikum nr 3, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2, I i II Uzupełniające Licea Ogólnokształcące dla dorosłych oraz III Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych oraz Technika Uzupełniające dla dorosłych nr 1 i 2 i Technikum dla Dorosłych a także Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lubinie.

– To są szkoły, które istnieją tylko „na papierze” – mówi Andrzej Górzyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Lubinie.

– Z mocy prawa od 2012 roku nie ma naboru do uzupełniających techników czy liceów. Te szkoły w praktyce nie istnieją i należy je zlikwidować formalnie, aby uporządkować całą strukturę – dodaje Andrzej Pudełko, naczelnik wydziału oświaty Urzędu Miejskiego w Lubinie.

Większość likwidowanych placówek została wydzielona z lubińskich zespołów szkół, które nadal będą funkcjonować. Wyjątkiem jest Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, który zgodnie z decyzją z 2012 roku przestanie istnieć. Od nowego roku szkolnego lubiński system szkolnictwa ponadgimnazjalnego będzie zatem wyglądał następująco.

– Do dyspozycji na terenie miasta dla absolwentów gimnazjum pozostaną dwa zespoły szkół nr 1 i nr 2 składające się wyłącznie z techników i szkół zawodowych oraz trzy licea ogólnokształcące: „pierwsze”, „drugie” i salezjańskie – mówi Andrzej Pudełko. 

 DRM

Dodaj komentarz