LUBIN. Samorządy zmieniają granice. Gmina Lubin następna?

IMG_1259-1-766x510Coraz więcej samorządów zaczyna poważnie myśleć o zmianach swoich granic. Zazwyczaj miasto wchłania okoliczne gminy, których mieszkańcy i tak korzystają z dobrodziejstw największej w okolicy dużej miejscowości. Od 1 stycznia przyszłego roku zmienią się granice administracyjne kolejnych polskich miejscowości, w tym między innymi Opola – ustala je projekt rozporządzenia Rady Ministrów. Czy Lubin i otaczająca je gmina wiejska będą następne? Temat ten pojawiał się u nas przecież niejednokrotnie.

Projekt, o którym mowa, oddziałuje w sumie na 26 jednostek gminnych, 7 jednostek powiatowych i 10 województw. Zmianami ma zostać objęte blisko 24 tys. mieszkańców.

Największa zmiana, to ustalenie na nowo granic Opola. Do tego miasta na prawach powiatu włączone zostaną obszary trzynastu sołectw lub ich części z pięciu gmin: Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Komprachcice, Prószków i Turawa.

Zmienią się też między innymi granice miejscowości podkarpackich: miasta Rzeszów, gminy Świlcza, Jaśliska, Komańcza. W województwie warmińsko-mazurskim będą nowe granice gmin Gołdap i Kowale Oleckie. W Wielkopolsce zmiany dotyczyć będą gminy o statusie miasta Czarnków i gminy Czarnków, tam do miasta włączonych zostanie część dotychczasowych działek z gminy. W województwie zachodniopomorskim zmienią się granice Szczecina i gminy Goleniów. To tylko niektóre ze zmian wprowadzanych przez wspomniany projekt Rady Ministrów. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia przyszłego roku.

– Rząd wreszcie podejmuje odważne decyzje w sprawie zmiany granic gmin – komentuje prezydent Lubina Robert Raczyński, który niejednokrotnie mówił, że również Lubinowi i okolicznym miejscowościom należącym do gminy wiejskiej Lubin, która otacza miasto niczym obwarzanek, przysłużyłoby się połączenie.

Temat ten pojawił się u nas już kilka lat temu i co jakiś czas wraca. Prezydent Lubina nigdy nie krył, że ten podział administracyjny jest sztuczny, a mieszkańcy gminy wiejskiej Lubin przyjeżdżają do miasta do pracy, do szkoły, restauracji i na zakupy, korzystając z dobrodziejstw Lubina. Podatki płacą natomiast w gminie.

O zdanie w sprawie przyłączenia gminy wiejskiej Lubin do Lubina zapytaliśmy również wójta Tadeusza Kielana. Od wczoraj czekamy na odpowiedź w tej sprawie. Gdy tylko ją otrzymamy, niezwłocznie opublikujemy ją na portalu.

Autor: MRT

Dodaj komentarz