LUBIN. Przeprowadzka czy likwidacja?

gimnazjum gminaGimnazjum Gminne w Lubinie ma zostać przeniesione do Gimnazjum nr 1 przy ul. Szpakowej. Główny i jedyny powód przeprowadzki to brak miejsc dla trzeciego rocznika gimnazjalistów z terenu gminy. 

Gminne Gimnazjum w Lubinie istnieje od września 2013 r. Uczą się tam dwa roczniki, pierwszo- i drugoklasiści – w sumie 126 uczniów. Od września 2015 r. miał dołączyć kolejny rocznik pierwszaków. Miał, bo już dziś wiadomo, że nie znajdzie się dla nich miejsce. Już teraz obiekt wykorzystywany jest w 100 proc. swoich możliwości. Młodzież uczy się w salach poprzedzielanych ściankami działowymi, wąskie korytarze i kręte schody powodują, że przerwy w tej szkole nie są bezpieczne. Stołówka – pełniąca jednocześnie funkcję świetlicy – do której w formie cateringu dowożone są posiłki, nie jest do tego przystosowana, znajduje się tam zaledwie kilka stolików, co powoduje, że obiady wydawane są na raty. 

Liczba sal gimnazjum – zgodnie z wcześniejszymi założeniami – miała być systematycznie powiększana, bo Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, placówkę, od której dzierżawiona jest część obiektu, planowano stopniowo wygaszać. Tak się jednak nie stało. Znajduje się tam obecnie pięć szkół: dwie policealne, technikum, liceum i zasadnicza szkoła zawodowa. 

gimnazjum nr 1– Zostaliśmy postawieni w bardzo trudnej sytuacji. Mało zasadne byłoby szukanie miejsca tylko dla młodzieży, która rozpocznie naukę we wrześniu, dlatego postanowiliśmy przenieść całą szkołę ze wszystkim oddziałami i całym gronem pedagogicznym do Gimnazjum nr 1 w Lubinie, które jest nowoczesnym i dużym obiektem. To decyzja podyktowana dobrem i bezpieczeństwem dzieci – tłumaczy Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin. 

Na 29 stycznia zaplanowane zostało spotkanie wójta z rodzicami uczniów gminnego gimnazjum, które dotyczyć będzie organizacji dalszej nauki młodzieży z terenu gminy. 

Na mocy porozumienia wójta gminy i prezydenta Lubina od 1 września 2015 r. otwarte na przyjęcia gimnazjalistów z terenu gminy będą wszystkie gimnazja w Lubinie. 

Każdy będzie mógł dokonać swobodnego i właściwego dla siebie wyboru i uczyć się w gimnazjum, które spełnia jego oczekiwania. Pierwszeństwo przyjęcia przysługuje uczniom do szkoły obwodowej, którą będzie Gimnazjum nr 1 przy ul. Szpakowej 2, gdzie uczeń przyjmowany będzie z tzw. urzędu, natomiast w pozostałych przypadkach, przyjęcie następować będą po przejściu procesu rekrutacji. Do szkoły obwodowej uczniowie będą mieli zapewniony dowóz wraz z opieką, natomiast do pozostałych szkół dowóz organizowany będzie we własnym zakresie. Darmowa komunikacja autobusowa oraz zwiększona liczba kursów, zapewne ułatwi decyzję w swobodnym wyborze odpowiedniej szkoły. 

Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji gminnego gimnazjum poddany zostanie pod głosowanie na najbliższej sesji rady gminy, która odbędzie się 30 stycznia.  

WON, lubin.pl 

 

Autor: WON

Dodaj komentarz