LUBIN. Porządkują lubińską oświatę (wideo)

pudełkoO likwidacji części szkół ponadgimnazjalnych w Lubinie zadecydowali miejscy radni podczas ostatniej sesji. W sumie 31 sierpnia przestanie istnieć jedenaście placówek. – Mamy niż demograficzny, przez te szkoły od kilka lat istniały w większości tylko na papierze – mówi Andrzej Pudełko, naczelnik wydziału oświaty lubińskiego magistratu.

Podczas ostatniej sesji lubińscy radni podjęli pakiet uchwał o likwidacji w sumie jedenastu szkół ponadgimnazjalnych. Był to ostatni etap na ścieżce proceduralnej do tego, by szkoły zamknąć.

– Tak naprawdę te uchwały dotyczą funkcjonowania w zasadzie tylko jednej szkoły, czyli ZSZiO przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej. Jest to kolejny etap, a więc po uchwałach o zamiarze likwidacji, po zasięgnięciu opinii właściwych organów, czyli kuratorium i związków zawodowych oraz po poinformowaniu uczniów i rodziców, podejmujemy uchwałę o likwidacji tej szkoły – tłumaczy Andrzej Pudełko, naczelnik wydziału oświaty w lubińskim magistracie.

Tym samym szkoły te zamkną swoje podwoje 31 sierpnia tego roku.

– Pozostałe szkoły, które mamy na terenie miasta, przy aktualnej liczbie uczniów w zupełności wystarczą – dodaje Pudełko.

W ofercie ponadgimnazjalnej Lubina pozostają dwa zespoły szkół, w których są znajdują się technika i szkoły zawodowe, dwa licea ogólnokształcące tzw. „pierwsze” i „drugie”. W tych szkołach będą dostępne wszystkie profile i kierunki, które wcześniej funkcjonowały w likwidowanych placówkach. W Lubinie pozostaje również Liceum Sportowe oraz salezjańskie.

 

 

Dodaj komentarz