LUBIN. Pięć tysięcy do pieca

kominMiasto zapłaci nawet połowę kosztów, jednak maksymalnie do 5 tysięcy złotych za wymianę starych pieców węglowych. Lubin jest w gronie gmin znajdujących się w strefie, w której stwierdzone zostały przekroczenia w zakresie pyłu zawieszonego PM 10, tlenku węgla, benzopirenu i ozonu.

– Największy udział w emisji tych zanieczyszczeń ma tzw. „niska emisja”, której źródłem są przede wszystkim indywidualne systemy grzewcze oraz lokalne kotłownie, gdzie spalany jest węgiel niskiej jakości, a często także różnego rodzaju odpady – informuje Jacek Mamiński, rzecznik prasowy prezydenta Lubina.

Zgodnie z opracowanym w 2014 roku programem ochrony powietrza, gminy, na terenie których stwierdzono zanieczyszczenie powietrza,  zobowiązane zostały do opracowania finansowych systemów zachęt do likwidacji lub wymiany starych kotłów węglowych na takie, które znacząco ograniczą emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz uniemożliwią mieszkańcom miasta spalanie odpadów.

– O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe, które posiadają stare piece węglowe i planują w tym roku ich likwidację oraz zmianę systemu ogrzewania na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub nowoczesne kotły wysokiej sprawności – tłumaczy Mamiński. – Właściciele nieruchomości mogą liczyć na dofinansowanie maksymalnie 50 % kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 5 tys. zł. Dofinansowanie dotyczy wyłącznie nowych inwestycji, nie ma możliwości refundacji kosztów inwestycji już wykonanych – dodaje.

Właśnie ruszył nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta. Dodatkowe informacje uzyskać można w Wydziale Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska (pok. nr 200, tel. 76 74 68 147, e-mail: udrabik@um.lubin.pl).

 

Dodaj komentarz