Listonosze mają problem w gminie Miłkowice

fot. ilustracyjna

Poczta Polska apeluje do mieszkańców gminy Miłkowice za pośrednictwem tamtejszego urzędu, by przy posesjach pojawiły się… skrzynki na listy oraz numery porządkowe. Obecnie problem z doręczaniem przesyłek mają listonosze. Awiza mogą przez to lądować „w ogrodzeniu, rurach i rynnach PCV” – jak sugerują przedstawiciele spółki.

To dość niecodzienny apel, do którego przyłączyły się władze gminy. Pismo z wrocławskiego oddziału Poczty Polskiej można znaleźć już na internetowej stronie urzędu Miłkowice. Oto jego treść, którą do serca powinni sobie wziąć mieszkańcy:

Poczta Polska S.A. informuje, że na terenie Państwa gminy spora część mieszkańców nie posiada zainstalowanych skrzynek oddawczych tj. skrzynek do których listonosz doręcza korespondencję. Występują także braki w oznakowaniu numerem porządkowym posesji, co utrudnia prawidłowe i sprawne doręczanie korespondencji.

Sytuacja braku instalacji skrzynek indywidualnych oddawczych jest problematyczna dla obu stron, nie tylko dla operatora pocztowego, ale także dla adresata korespondencji. Nadchodząca korespondencja do osób które nie mają skrzynek indywidualnych oczywiście jest kierowana do doręczenia. Listonosze, zarówno w przypadku przesyłek rejestrowanych jak i zwykłych zmuszeni są do pozostawiania zawiadomienia (awiza) w zależności od możliwości dostępu do posesji np. w drzwiach mieszkania lub w ogrodzeniu, rurach i rynnach PCV i stosowania innego rodzaju tymczasowych rozwiązań wskazywanych przez mieszkańców. Te sytuacje z kolei budzą wiele zastrzeżeń i kierowanie nieuzasadnionych skarg ze strony naszych klientów, zarówno adresatów jak i nadawców przesyłek.

Przypominamy, iż w przypadku niedostosowania się do obowiązku instalacji skrzynki indywidualnej przy lokalu, mieszkańcy narażają się na konieczność każdorazowego odbioru przesyłek z placówki pocztowej. Wizyta w placówce pocztowej wynika z braku możliwości skutecznego i bezpiecznego doręczenia korespondencji przez listonosza. W takich przypadkach każda przesyłka (kartka pocztowa, przesyłka listowa, gazetowa i reklamowa) będzie podlegała tzw. awizowaniu. Jednym słowem osobisty odbiór nawet zwykłych przesyłek może skutkować stratą czasu i wywołać niezadowolenie Naszych Klientów. W przypadku braku możliwości doręczenia lub wydania zaawizowanych przesyłek w placówce po upływie określonego czasu, następuje zwrot korespondencji do nadawcy.

Nam nie pozostaje nic innego, jak przyłączyć się do apelu i zmotywować mieszkańców do odpowiedniego oznaczenia swoich domów oraz zakupu skrzynki pocztowej.

Dodaj komentarz