Liczą budynki z azbestem

Zdj. Ilustracyjne

Trwa inwentaryzacja budynków zawierających azbest na terenie gminy Jerzmanowa.  Liczenie ilości azbestu potrwa do końca wakacji.

Jak informuje wójt gminy Jerzmanowa, wszystkie obiekty w budowie których wykorzystany został azbest zostaną spisane. Określony zostanie również typ wyrobu azbestowego oraz stopień pilności jego usunięcia:

– Dzięki temu powstanie aktualna, szczegółowa i kompletna baza danych o ilości azbestu znajdującego się na terenie naszej gminy. W ramach realizowanego zadania zostaną również wykonane obrysy budynków. Realizacja projektu pozwoli także na wprowadzenie i uzupełnienie danych znajdujących się w Bazie Azbestowej, stanowiącej oficjalny rejestr wyrobów zawierających azbest – mówi Lesław Golba.

Urzędnicy apelują także do mieszkańców gminy, aby informowali i zgłaszali, gdzie na terenie gminy występują miejsca i obiekty, które zawierają azbest.

Konieczność stworzenia takiej bazy wynika z zapisów „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Dodaj komentarz