Legniczanie mogą wesprzeć lokalne inicjatywy

Legnickie stowarzyszenia: Grono oraz Dar Losu, a także miejscowy Caritas stworzyły lokalne inicjatywy społeczne, które można wesprzeć w ramach ogólnopolskiego programu „Decydujesz, pomagamy”.

W naszym regionie rywalizują ze sobą projekty: Stowarzyszenia Na Rzecz Integracji i Rozwoju Społecznego „Grono”, Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwojowymi „Dar Losu” oraz Caritas Diecezji Legnickiej. Aby wesprzeć jeden z nich, wystarczy zrobić zakupy w sklepie Tesco, a otrzymany z paragonem żeton
wrzucić do urny.

Opis projektów:

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Rozwoju Społecznego „Grono”
Projekt jest odpowiedzią na szerzącą się w szkołach i mediach społecznościowych przemoc i prześladowania, tzw. mobbing wśród dzieci i nastolatków. Problem nasila się w ostatnim czasie, a placówki oświatowe nie mają zaplecza w postaci psychologów, aby go rozwiązać. Z drugiej strony rodzice, którzy zetknęli się z mobbingiem, nie wiedzą co robić, jak pomóc – często nie mają wystarczających środków finansowych na zapewnienie wsparcia swoim dzieciom w postaci warsztatów lub spotkań z psychoterapeutą.

Caritas Diecezji Legnickiej
– przeprowadzenie akcji profilaktyki chorób zębów dzieci do 15 roku życia,
– zachęcenie dzieci do dbania o stan zdrowia zębów, regularnych wizyt u stomatologa,
– badanie stanu uzębienia dzieci,
– zwiększenie dostępności do usług stomatologicznych,

Dzięki temu będzie możliwe:
– uświadomienie rodzicom konieczności dbania o stan uzębienia dzieci,
– kształtowanie zdrowych nawyków związanych z dbałością o stan uzębienia,
– umacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu.

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwojowymi Dar Losu
Sala Integracji Sensorycznej przeznaczona będzie do prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci ze spectrum autyzmu z miasta. Są to zajęcia, których celem jest poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, odpowiedzialnego za odbiór i przetwarzanie bodźców zmysłowych. Sala pozwoli podopiecznym na poznanie i zrozumienie otaczającego ich świata, a co za tym idzie – lepszego funkcjonowania w społeczeństwie.

W V edycji programu w każdym ze 125 mikroregionów przyznane zostaną trzy granty, w wysokości 5 000, 3 000 i 1 000 złotych. O tym, jakie projekty wejdą w życie w poszczególnych mikroregionach, decydują klienci Tesco, którzy za jeden paragon otrzymują jeden żeton, uprawniający do głosowania na ich zdaniem – najciekawszy i najpotrzebniejszy projekt.

Legniczanie mogą wspierać inicjatywy do 17 lutego. Zwycięskie projekty otrzymają dofinansowanie.

Dodaj komentarz